June 9, 2021
Blog

[Cập nhật] Thông tin liên hệ Sở GD&ĐT Quảng Ngãi

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Ngãi

  • Địa chỉ : số 58 đường Hùng Vương, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại : (0255) 3824 164
  • Fax : N/A
  • Email : vanphongso@quangngai.edu.vn
  • Website : http://quangngai.edu.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/uXX38hgfXP5wUXDWA
TAGS Quang Ngai
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Construction Department of Quang Ngai Province Address : 68 Pham Van Dong Street, Nghia Chanh Bac Ward, Quang Ngai City, Quang Ngai Province Phone : (0255) 382 2717 Fax : (0255) 3825 466 Email : sxd@quangn​gai.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Quảng Ngãi Địa chỉ : số 68 đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh Bắc, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Điện thoại : (0255) 3822 717 Fax : (0255) 3825 466 Email : sxd@quangn​gai.gov.

Health Department Of Quang Ngai Province Address : 19 Nguyen Chanh Street, Tran Phu Ward, Quang Ngai City, Quang Ngai Province Phone : (0255) 3822 719 Fax : (0255) 3824 031 | 3811 534 Email : syt@quangngai.gov.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Quảng Ngãi Địa chỉ : số 19 đường Nguyễn Chánh, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Điện thoại : (0255) 3822 719 Fax : (0255) 3824 031 | 3811 534 Email : syt@quangngai.gov.

Transportation Department of Quang Ngai Province Address : 39 Hai Ba Trung Street, Le Hong Phong Ward, Quang Ngai City, Quang Ngai Province. Phone : (0255) 3822 709 Fax : (0255) 3825 960 Email : sgtvt@quangngai.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Quảng Ngãi Địa chỉ : số 39 đường Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại : (0255) 3822 709 Fax : (0255) 3825 960 Email : sgtvt@quangngai.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Quang Ngai province Address : 16 Chu Van An street, Quang Ngai city, Quang Ngai province Phone : (0255) 3822 705 Fax : (0255) 3822 705 Email : sld@quangngai.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Quảng Ngãi Địa chỉ : số 16 đường Chu Văn An , thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Điện thoại : (0255) 3822 705 Fax : (0255) 3822 705 Email : sld@quangngai.gov.

Department of Planning & Investment in Quang Ngai province Address : 96 Nguyen Nghiem street, Quang Ngai city, Quang Ngai province Phone : (0255) 3822 868 Fax : (0255) 3825 701 Email : skhdt@quangngai.gov.