April 3, 2021
immigration

Planning & Investment in Quang Ngai

Department of Planning & Investment in Quang Ngai province

  • Address : 96 Nguyen Nghiem street, Quang Ngai city, Quang Ngai province
  • Phone : (0255) 3822 868
  • Fax : (0255) 3825 701
  • Email : skhdt@quangngai.gov.vn
  • Website : https://skhdt.quangngai.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/ZuTbP6uHYX3Wyfwa7

👉 If you want to open a company or setup your business in Vietnam, please find official website of the government for business registration  : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

TAGS Quang Ngai
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Quang Ngai province ▹ Business Registration Office in Quang Ngai province Address : 96 Nguyen Nghiem street, Quang Ngai city, Quang Ngai province Phone : (0255) 3822 730 Email : phongdkkd.gni@gmail.

▹ Center for Investment and Promotion of Quang Ngai province Address : 37 Pham Van Dong street, Nghia Chanh ward, Quang Ngai city, Quang Ngai province Phone : (0255) 3819 129 | 3819 715 Fax : (0255) 3818 382 Email : ttxtdt@quangngai.gov.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Quảng Ngãi Địa chỉ : số 96 đường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Điện thoại : (0255) 3822 868 Fax : (0255) 3825 701 Email : skhdt@quangngai.gov.

Tỉnh Quảng Ngãi ▹ Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ngãi Địa chỉ : số 37 đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Điện thoại : (0255) 3819 129 | 3819 715 Fax : (0255) 3818 382 Email : ttxtdt@quangngai.gov.

Tỉnh Quảng Ngãi ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Quảng Ngãi Địa chỉ : số 96 đường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Số điện thoại : (0255) 3822 730 Email : phongdkkd.gni@gmail.

Justice Department in Quang Ngai province Address : 108 Phan Dinh Phung street, Quang Ngai city, Quang Ngai province. Phone : (0255) 3822 714 Fax : (0255) 3825 447 Email : stp@quangngai.

Sở Tư Pháp Tỉnh Quảng Ngãi Địa chỉ: số 108 đường Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại : (0255) 3822 714 Fax : (0255) 3825 447 Email : stp@quangngai.