March 31, 2021
immigration

Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) Quảng Ngãi

Tỉnh Quảng Ngãi

▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Quảng Ngãi

  • Địa chỉ : số 96 đường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
  • Số điện thoại : (0255) 3822 730
  • Email : phongdkkd.gni@gmail.com
  • Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Quảng Ngãi

  • Địa chỉ : số 96 đường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại : (0255) 3822 868
  • Fax : (0255) 3825 701
  • Email : skhdt@quangngai.gov.vn
  • Website : https://skhdt.quangngai.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/ZuTbP6uHYX3Wyfwa7
TAGS Quang Ngai
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Quảng Ngãi Địa chỉ : số 96 đường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Điện thoại : (0255) 3822 868 Fax : (0255) 3825 701 Email : skhdt@quangngai.gov.

Tỉnh Quảng Ngãi ▹ Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ngãi Địa chỉ : số 37 đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Điện thoại : (0255) 3819 129 | 3819 715 Fax : (0255) 3818 382 Email : ttxtdt@quangngai.gov.

Justice Department in Quang Ngai province Address : 108 Phan Dinh Phung street, Quang Ngai city, Quang Ngai province. Phone : (0255) 3822 714 Fax : (0255) 3825 447 Email : stp@quangngai.

Sở Tư Pháp Tỉnh Quảng Ngãi Địa chỉ: số 108 đường Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại : (0255) 3822 714 Fax : (0255) 3825 447 Email : stp@quangngai.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ngãi  Địa chỉ : số 200 đường Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại : 0255.

Quang Ngai CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Quang Ngai Province (Quang Ngai CDC) Address : 64 Bùi Thị Xuân street, Quang Ngai city, Quang Ngai Province. Phone : 02553716052 Fax: 02553827085 Map : https://goo.

VNVC Quang Ngai: Address : 120 Dinh Tien Hoang street, Nghia Chanh ward, Quang Ngai city. Hotline: 028 7300 6595 Map : https://goo.