May 24, 2021
Blog

Sở Y Tế Quảng Ngãi

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Quảng Ngãi

  • Địa chỉ : số 19 đường Nguyễn Chánh, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại : (0255) 3822 719
  • Fax : (0255) 3824 031 | 3811 534
  • Email : syt@quangngai.gov.vn
  • Website : http://syt.quangngai.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/7VXnvDTgo4YZa8616
TAGS Quang Ngai
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Transportation Department of Quang Ngai Province Address : 39 Hai Ba Trung Street, Le Hong Phong Ward, Quang Ngai City, Quang Ngai Province. Phone : (0255) 3822 709 Fax : (0255) 3825 960 Email : sgtvt@quangngai.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Quảng Ngãi Địa chỉ : số 39 đường Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại : (0255) 3822 709 Fax : (0255) 3825 960 Email : sgtvt@quangngai.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Quang Ngai province Address : 16 Chu Van An street, Quang Ngai city, Quang Ngai province Phone : (0255) 3822 705 Fax : (0255) 3822 705 Email : sld@quangngai.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Quảng Ngãi Địa chỉ : số 16 đường Chu Văn An , thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Điện thoại : (0255) 3822 705 Fax : (0255) 3822 705 Email : sld@quangngai.gov.

Department of Planning & Investment in Quang Ngai province Address : 96 Nguyen Nghiem street, Quang Ngai city, Quang Ngai province Phone : (0255) 3822 868 Fax : (0255) 3825 701 Email : skhdt@quangngai.gov.

Quang Ngai province ▹ Business Registration Office in Quang Ngai province Address : 96 Nguyen Nghiem street, Quang Ngai city, Quang Ngai province Phone : (0255) 3822 730 Email : phongdkkd.gni@gmail.

▹ Center for Investment and Promotion of Quang Ngai province Address : 37 Pham Van Dong street, Nghia Chanh ward, Quang Ngai city, Quang Ngai province Phone : (0255) 3819 129 | 3819 715 Fax : (0255) 3818 382 Email : ttxtdt@quangngai.gov.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Quảng Ngãi Địa chỉ : số 96 đường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Điện thoại : (0255) 3822 868 Fax : (0255) 3825 701 Email : skhdt@quangngai.gov.

Tỉnh Quảng Ngãi ▹ Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ngãi Địa chỉ : số 37 đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Điện thoại : (0255) 3819 129 | 3819 715 Fax : (0255) 3818 382 Email : ttxtdt@quangngai.gov.