June 30, 2021
Blog

Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Quang Ngai

The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Quang Ngai, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows:

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 7601S – Son Tinh – Quang Ngai

 • Location : National Highway 1A, Tinh Phong commune, Son Tinh district, Quang Ngai province
 • Phone : (0255) 3842 899 | 0911 574 568 (hotline)
 • Fax : (0255) 3842 888
 • Email : ttdkt7601s@gmail.com
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/5Pauj4f5tY2xRSaW9

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 7602D – Tu Nghia – Quang Ngai

 • Location : Km1065+400 National Highway 1A, Nang Tay 3 village, Nghia Phuong commune, Tu Nghia district, Quang Ngai province
 • Phone : (0255) 3927 555
 • Fax : (0255) 3927 999
 • Email : ttdk.7602d@gmail.com
 • FB : https://www.facebook.com/ttdk7602d/
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/csUufZAi7mnMhd699

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 7603D – Binh Son – Quang Ngai

 • Location : hamlet 4, Binh Hoa commune, Binh Son district, Quang Ngai province
 • Phone : (0255) 3622 567
 • Fax : (0255) 3622 633
 • Email : N/A
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/Qau1SXT4wbHc9Anb6

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 7604D – Nghia Hanh – Quang Ngai

 • Location : Hanh Thuan commune, Nghia Hanh district, Quang Ngai province
 • Phone : 0916 870 112
 • Fax : N/A
 • Email : t7604d@gmail.com
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/sMQinogMeuqX7fha9
TAGS Quang Ngai
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Education and Training Department of Quang Ngai Province Address : 58 Hung Vuong Street, Nguyen Nghiem Ward, Quang Ngai City, Quang Ngai Province Phone : (0255) 3824 164 Fax : N/A Email : vanphongso@quangngai.edu.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Ngãi Địa chỉ : số 58 đường Hùng Vương, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Điện thoại : (0255) 3824 164 Fax : N/A Email : vanphongso@quangngai.edu.

Construction Department of Quang Ngai Province Address : 68 Pham Van Dong Street, Nghia Chanh Bac Ward, Quang Ngai City, Quang Ngai Province Phone : (0255) 382 2717 Fax : (0255) 3825 466 Email : sxd@quangn​gai.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Quảng Ngãi Địa chỉ : số 68 đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh Bắc, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Điện thoại : (0255) 3822 717 Fax : (0255) 3825 466 Email : sxd@quangn​gai.gov.

Health Department Of Quang Ngai Province Address : 19 Nguyen Chanh Street, Tran Phu Ward, Quang Ngai City, Quang Ngai Province Phone : (0255) 3822 719 Fax : (0255) 3824 031 | 3811 534 Email : syt@quangngai.gov.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Quảng Ngãi Địa chỉ : số 19 đường Nguyễn Chánh, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Điện thoại : (0255) 3822 719 Fax : (0255) 3824 031 | 3811 534 Email : syt@quangngai.gov.

Transportation Department of Quang Ngai Province Address : 39 Hai Ba Trung Street, Le Hong Phong Ward, Quang Ngai City, Quang Ngai Province. Phone : (0255) 3822 709 Fax : (0255) 3825 960 Email : sgtvt@quangngai.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Quảng Ngãi Địa chỉ : số 39 đường Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại : (0255) 3822 709 Fax : (0255) 3825 960 Email : sgtvt@quangngai.