March 12, 2021
immigration

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Tỉnh Tây Ninh

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tây Ninh 

Địa chỉ : số 227 đường CMT8, khu phố 3, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại : 0693.531257 – 0663.818676

Fax : 0693.531464 – 0663.811272

Website : https://tayninh.xuatnhapcanh.gov.vn

Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/dUAUFAB2DPX4aqP1A

Giờ Làm Việc :

– Buổi Sáng : 08h00 – 11h30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Buổi Chiều: 13h30 – 16h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Sáng thứ Bảy : 08h00 – 11h30

*** Lưu ý : Cơ Quan Quản Lý Xuất Nhập Cảnh (XNC) Công an tỉnh Tây Ninh sẽ nghỉ làm việc vào các chiều thứ Bảy, ngày Chủ Nhật và ngày lễ.

TAGS Tay Ninh
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Tay Ninh CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Tay Ninh Province (Tay Ninh CDC) Address : 826 April 30 street, group 1, ward 3, Tay Ninh city, Tay Ninh Province. Phone : 02763822474 Fax: 02763818834 Website : http://cdc.

Here’s below the location in Tay Ninh for COVID-19 Testing. The following COVID-19 Testing location is officially pointed by the Ministry of Health of Vietnam.

What are the Address of the Immigration Office in Tay Ninh city ? Address, Phone, Map, Website & Working time, please find below : Tay Ninh Immigration Office Address : 227 CMT8 street, Quarter 3, Ward 1, Tay Ninh city, Tay Ninh province. Phone : 0693.