The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Tay Ninh, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows: Motor Vehicle Registration and Inspection Center 7001S – Tran Phu – Tay Ninh Location : 82 Tran Phu street, Ninh Trung quarter, Ninh Son

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Tây Ninh, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 7001S – Trần Phú – Tây Ninh Địa chỉ : số 82 đường Trần Phú, khu phố Ninh Trung, phường,

Education and Training Department of Tay Ninh Province Address : 23 Nguyen Chi Thanh Street, Ward 3, Tay Ninh City, Tay Ninh Province Phone : (0276) 3822 375 Fax : (0276) 3825 524 Email : vanphong.sotayninh@moet.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Tây Ninh Địa chỉ : số 23 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh Điện thoại : (0276) 3822 375 Fax : (0276) 3825 524 Email : vanphong.sotayninh@moet.

Construction Department of Tay Ninh Province Address : 314 Cach Mang Thang Tam Street, Ward 3, Tay Ninh City, Tay Ninh Province Phone : (0276) 3822 461 Fax : (0276) 3824 496 Email : soxaydung@tayninh.gov.

Sở Xây Dựng Tây Ninh
May 31, 2021 · TAGS Tay Ninh

Sở Xây Dựng tỉnh Tây Ninh Địa chỉ : số 314 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh Điện thoại : (0276) 3822 461 Fax : (0276) 3824 496 Email : soxaydung@tayninh.gov.

Tay Ninh Health Department
May 26, 2021 · TAGS Tay Ninh

Health Department Of Tay Ninh Province Address : 22 Le Loi Street, Ward 3, Tay Ninh City, Tay Ninh Province Phone : (0276) 3822 100 Fax : (0276) 3824 645 Email: soyte@tayninh.gov.

Sở Y Tế Tây Ninh
May 24, 2021 · TAGS Tay Ninh

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Tây Ninh Địa chỉ : số 22 đường Lê Lợi, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh Điện thoại : (0276) 3822 100 Fax : (0276) 3824 645 Email: soyte@tayninh.gov.

Transportation Department of Tay Ninh Province Address : 209 April 30th Street, Ward 2, Tay Ninh City, Tay Ninh Province. Phone : (0276) 3823 065 Fax : (0276) 3822 271 Email : sogtvt@tayninh.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Tây Ninh Địa chỉ : số 209 đường 30 Tháng 4, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại : (0276) 3823 065 Fax : (0276) 3822 271 Email : sogtvt@tayninh.

1 2 3