May 31, 2021
Blog

Sở Xây Dựng Tây Ninh

Sở Xây Dựng tỉnh Tây Ninh

  • Địa chỉ : số 314 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
  • Điện thoại : (0276) 3822 461
  • Fax : (0276) 3824 496
  • Email : soxaydung@tayninh.gov.vn
  • Website : https://soxaydung.tayninh.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/nHoE8JL7upJ5UQqM9
TAGS Tay Ninh
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Health Department Of Tay Ninh Province Address : 22 Le Loi Street, Ward 3, Tay Ninh City, Tay Ninh Province Phone : (0276) 3822 100 Fax : (0276) 3824 645 Email: soyte@tayninh.gov.

Sở Y Tế Tây Ninh
May 24, 2021

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Tây Ninh Địa chỉ : số 22 đường Lê Lợi, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh Điện thoại : (0276) 3822 100 Fax : (0276) 3824 645 Email: soyte@tayninh.gov.

Transportation Department of Tay Ninh Province Address : 209 April 30th Street, Ward 2, Tay Ninh City, Tay Ninh Province. Phone : (0276) 3823 065 Fax : (0276) 3822 271 Email : sogtvt@tayninh.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Tây Ninh Địa chỉ : số 209 đường 30 Tháng 4, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại : (0276) 3823 065 Fax : (0276) 3822 271 Email : sogtvt@tayninh.

Chi Hội Thương Mại Đài Loan (CTCVN) tại Tỉnh Tây Ninh Địa chỉ : Đường số 7, KCN Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh Điện thoại : (0276) 3896 379 Fax : (0276) 3896 380 Email : ctcvntn@gmail.com Website : http://ctcvn.

The Council of Taiwanese Chamber of Commerce (CTCVN) in Tay Ninh Province Address: Street number 7, Trang Bang Industrial Zone, Trang Bang District, Tay Ninh Province Phone : (0276) 3896 379 Fax : (0276) 3896 380 Email : ctcvntn@gmail.com Website : http://ctcvn.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Tay Ninh province Address : 138 Tran Hung Dao street, ward 1, Tay Ninh city, Tay Ninh province Phone : (0276) 3822 511 Fax : (0276) 3826 764 Email: soldtbxh@tayninh.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Tây Ninh Địa chỉ : số 138 đường Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh Điện thoại : (0276) 3822 511 Fax : (0276) 3826 764 Email: soldtbxh@tayninh.gov.

Department of Planning & Investment in Tay Ninh province Address : 300 Cach Mang Thang 8 street, ward 2, Tay Ninh city, Tay Ninh province. Phone : (0276) 3822 166 Email : sokhdt@tayninh.