April 16, 2021
embassy

The Council of Taiwanese Chamber of Commerce (CTCVN) in Tay Ninh

The Council of Taiwanese Chamber of Commerce (CTCVN) in Tay Ninh Province

  • Address: Street number 7, Trang Bang Industrial Zone, Trang Bang District, Tay Ninh Province
  • Phone : (0276) 3896 379
  • Fax : (0276) 3896 380
  • Email : ctcvntn@gmail.com
  • Website : http://ctcvn.vn
  • Map : N/A
TAGS Tay Ninh
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chi Hội Thương Mại Đài Loan (CTCVN) tại Tỉnh Tây Ninh Địa chỉ : Đường số 7, KCN Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh Điện thoại : (0276) 3896 379 Fax : (0276) 3896 380 Email : ctcvntn@gmail.com Website : http://ctcvn.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Tay Ninh province Address : 138 Tran Hung Dao street, ward 1, Tay Ninh city, Tay Ninh province Phone : (0276) 3822 511 Fax : (0276) 3826 764 Email: soldtbxh@tayninh.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Tây Ninh Địa chỉ : số 138 đường Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh Điện thoại : (0276) 3822 511 Fax : (0276) 3826 764 Email: soldtbxh@tayninh.gov.

Department of Planning & Investment in Tay Ninh province Address : 300 Cach Mang Thang 8 street, ward 2, Tay Ninh city, Tay Ninh province. Phone : (0276) 3822 166 Email : sokhdt@tayninh.

Tay Ninh province ▹ Business Registration Office in Tay Ninh province Address : 300 Cach Mang Thang 8 street, ward 2, Tay Ninh city, Tay Ninh province Phone : (0276) 3822 854 Email : skhdt.pdkkd@gmail.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Tây Ninh Địa chỉ : số 300 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 2, Thành phố Tây ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại : (0276) 3822 166 Email : sokhdt@tayninh.

Tỉnh Tây Ninh ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Tây Ninh Địa chỉ : số 300 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh Số điện thoại : (0276) 3822 854 Email : skhdt.pdkkd@gmail.

Justice Department in Tay Ninh province Address : 302 Cách Mạng Tháng Tám street, group 2, ward 2, Tay Ninh city, Tay Ninh province. Phone : (0276) 3822 140 Fax : (0276) 3822 140 Email : sotp@tayninh.

Sở Tư Pháp Tây Ninh
March 18, 2021

Sở Tư Pháp Tỉnh Tây Ninh Địa chỉ : số 302 đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 2, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại : (0276) 3822 140 Fax : (0276) 3822 140 Email : sotp@tayninh.