March 31, 2021
immigration

Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) Tây Ninh

Tỉnh Tây Ninh

▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Tây Ninh

  • Địa chỉ : số 300 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
  • Số điện thoại : (0276) 3822 854
  • Email : skhdt.pdkkd@gmail.com
  • Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Tây Ninh

  • Địa chỉ : số 300 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 2, Thành phố Tây ninh, tỉnh Tây Ninh.
  • Điện thoại : (0276) 3822 166
  • Email : sokhdt@tayninh.gov.vn
  • Website : https://sokhdt.tayninh.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/UMC7e3yastGmcsJ79
TAGS Tay Ninh
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Tây Ninh Địa chỉ : số 300 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 2, Thành phố Tây ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại : (0276) 3822 166 Email : sokhdt@tayninh.

Justice Department in Tay Ninh province Address : 302 Cách Mạng Tháng Tám street, group 2, ward 2, Tay Ninh city, Tay Ninh province. Phone : (0276) 3822 140 Fax : (0276) 3822 140 Email : sotp@tayninh.

Sở Tư Pháp Tây Ninh
March 18, 2021

Sở Tư Pháp Tỉnh Tây Ninh Địa chỉ : số 302 đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 2, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại : (0276) 3822 140 Fax : (0276) 3822 140 Email : sotp@tayninh.

Department of Foreign Affairs in Tay Ninh province Address : 193 đường 30 tháng 4, ward 1, Tay Ninh city, Tay Ninh province. Phone : (0276) 3824 343 (Add the area code 0276 if calling from another province in Vietnam, add the prefix 0084 276 if calling from outside Vietnam) Email : songoaivu@tayninh.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tây Ninh  Địa chỉ : số 227 đường CMT8, khu phố 3, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại : 0693.

Tay Ninh CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Tay Ninh Province (Tay Ninh CDC) Address : 826 April 30 street, group 1, ward 3, Tay Ninh city, Tay Ninh Province. Phone : 02763822474 Fax: 02763818834 Website : http://cdc.

Here’s below the location in Tay Ninh for COVID-19 Testing. The following COVID-19 Testing location is officially pointed by the Ministry of Health of Vietnam.

What are the Address of the Immigration Office in Tay Ninh city ? Address, Phone, Map, Website & Working time, please find below : Tay Ninh Immigration Office Address : 227 CMT8 street, Quarter 3, Ward 1, Tay Ninh city, Tay Ninh province. Phone : 0693.