June 13, 2021
Blog

[Update] Department of Education and Training in Tay Ninh

Education and Training Department of Tay Ninh Province

  • Address : 23 Nguyen Chi Thanh Street, Ward 3, Tay Ninh City, Tay Ninh Province
  • Phone : (0276) 3822 375
  • Fax : (0276) 3825 524
  • Email : vanphong.sotayninh@moet.edu.vn.
  • FB : https://www.facebook.com/tayninh.edu
  • Website : http://sgdtayninh.edu.vn | http://tayninh.edu.vn
  • Google Map : https://goo.gl/maps/Uom4c42e9YS31a2f7
TAGS Tay Ninh
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Tây Ninh Địa chỉ : số 23 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh Điện thoại : (0276) 3822 375 Fax : (0276) 3825 524 Email : vanphong.sotayninh@moet.

Construction Department of Tay Ninh Province Address : 314 Cach Mang Thang Tam Street, Ward 3, Tay Ninh City, Tay Ninh Province Phone : (0276) 3822 461 Fax : (0276) 3824 496 Email : soxaydung@tayninh.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Tây Ninh Địa chỉ : số 314 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh Điện thoại : (0276) 3822 461 Fax : (0276) 3824 496 Email : soxaydung@tayninh.gov.

Health Department Of Tay Ninh Province Address : 22 Le Loi Street, Ward 3, Tay Ninh City, Tay Ninh Province Phone : (0276) 3822 100 Fax : (0276) 3824 645 Email: soyte@tayninh.gov.

Sở Y Tế Tây Ninh
May 24, 2021

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Tây Ninh Địa chỉ : số 22 đường Lê Lợi, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh Điện thoại : (0276) 3822 100 Fax : (0276) 3824 645 Email: soyte@tayninh.gov.

Transportation Department of Tay Ninh Province Address : 209 April 30th Street, Ward 2, Tay Ninh City, Tay Ninh Province. Phone : (0276) 3823 065 Fax : (0276) 3822 271 Email : sogtvt@tayninh.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Tây Ninh Địa chỉ : số 209 đường 30 Tháng 4, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại : (0276) 3823 065 Fax : (0276) 3822 271 Email : sogtvt@tayninh.

Chi Hội Thương Mại Đài Loan (CTCVN) tại Tỉnh Tây Ninh Địa chỉ : Đường số 7, KCN Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh Điện thoại : (0276) 3896 379 Fax : (0276) 3896 380 Email : ctcvntn@gmail.com Website : http://ctcvn.

The Council of Taiwanese Chamber of Commerce (CTCVN) in Tay Ninh Province Address: Street number 7, Trang Bang Industrial Zone, Trang Bang District, Tay Ninh Province Phone : (0276) 3896 379 Fax : (0276) 3896 380 Email : ctcvntn@gmail.com Website : http://ctcvn.