March 12, 2021
immigration

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Tỉnh Tuyên Quang

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tuyên Quang 

Địa chỉ : đường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Điện thoại : (0207) 3816227

Fax : (0207) 2529227

Website : https://tuyenquang.xuatnhapcanh.gov.vn

Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/neJYuPQHEZemCThj8

Giờ Làm Việc :

– Buổi Sáng : 08h00 – 11h30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Buổi Chiều: 13h30 – 16h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Sáng thứ Bảy : 08h00 – 11h30

*** Lưu ý : Cơ Quan Quản Lý Xuất Nhập Cảnh (XNC) Công an tỉnh Tuyên Quang sẽ nghỉ làm việc vào các chiều thứ Bảy, ngày Chủ Nhật và ngày lễ.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Tuyen Quang CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Tuyen Quang Province (Tuyen Quang CDC) Address : Group 14, Tân Hà ward, Tuyen Quang city, Tuyen Quang Province. Phone : 02073822441 Map : https://goo.

What are the Address of the Immigration Office in Tuyen Quang city ? Address, Phone, Map, Website & Working time, please find below : Tuyen Quang Immigration Office Address : Phan Thiet Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province Phone : (0207) 3816227, Fax: (069) 2529227 Website : https://tuyenquang.xuatnhapcanh.