The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Tuyen Quang, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows: Motor Vehicle Registration and Inspection Center 2201S – QL 2 – An Tuong – Tuyen Quang Location : National Highway 2, Yen Phu village,

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Tuyên Quang, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 2201S – An Tường – Tuyên Quang Địa chỉ : QL2, thôn Yên Phú, xã An Tường, thành phố Tuyên

Education and Training Department of Tuyen Quang Province Address : 314 Tan Trao Street, Phan Thiet Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province Phone : (0207) 3822 344 Fax : (0207) 3823 440 Email : vanphong.sotuyenquang@moet.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Tuyên Quang Địa chỉ : số 314 đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Điện thoại : (0207) 3822 344 Fax : (0207) 3823 440 Email : vanphong.sotuyenquang@moet.

Construction Department of Tuyen Quang Province Address : Muoi Bay Thang Tam Street, Phan Thiet Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province Phone : (0207) 3822 686 Fax : (0207) 3922 089 Email : xaydung@tuyenquang.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Tuyên Quang Địa chỉ : đường 17 tháng 8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Điện thoại : (0207) 3822 686 Fax : (0207) 3922 089 Email : xaydung@tuyenquang.gov.

Health Department Of Tuyen Quang Province Address : 01 Dinh Tien Hoang Street, Tan Quang Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province Phone : 0207 3822390 | 0965 361 010 (hotline) Fax : 0207 3821210 Email : soyte@tuyenquang.gov.

Sở Y Tế Tuyên Quang
May 24, 2021 · TAGS Tuyen Quang

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Tuyên Quang Địa chỉ : số 1 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Điện thoại : 0207 3822390 | 0965 361 010 (hotline) Fax : 0207 3821210 Email : soyte@tuyenquang.gov.

Transportation Department of Tuyen Quang Province Address : 336 August 17 Street, Phan Thiet Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province. Phone : (0207) 3825 047 Fax : N/A Email : sogiaothong@tuyenquang.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Tuyên Quang Địa chỉ : số 336 đường 17 Tháng 8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Điện thoại : (0207) 3825 047 Fax : N/A Email : sogiaothong@tuyenquang.

1 2 3