June 27, 2021
Blog

[Cập Nhật] Danh Sách Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới (TTĐK XCG) tại Tuyên Quang

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Tuyên Quang, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 2201S – An Tường – Tuyên Quang

 • Địa chỉ : QL2, thôn Yên Phú, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
 • Điện thoại : (0207) 3873 066
 • Fax : (0207) 3872 827
 • Email : tuyenquangt2201s@gmail.com
 • FB : https://www.facebook.com/dangkiemtuyenquang
 • Website : http://dangkiemtuyenquang.com
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/kPoeJaXQtKw9GCvT7

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 2202D – Yên Sơn – Tuyên Quang

 • Địa chỉ : QL 22, thôn Lượng, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
 • Điện thoại : (0207) 2220 227
 • Fax : N/A
 • Email : N/A
 • Website : N/A
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/CsTcAjWiMwnmDbnNA

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 2203D – Tân Hà – Tuyên Quang

 • Địa chỉ : tổ 16, đường dẫn cầu Tân Hà, phường Tân Hà, Thành Phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
 • Điện thoại : (0207) 2220 688
 • Fax : (0207) 2220 588
 • Email : dangkiem2203dtq@gmail.com
 • FB : https://www.facebook.com/TTDKXCG2203D
 • Website : N/A
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/vgx33Z4bhavvTvcZ7
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Education and Training Department of Tuyen Quang Province Address : 314 Tan Trao Street, Phan Thiet Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province Phone : (0207) 3822 344 Fax : (0207) 3823 440 Email : vanphong.sotuyenquang@moet.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Tuyên Quang Địa chỉ : số 314 đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Điện thoại : (0207) 3822 344 Fax : (0207) 3823 440 Email : vanphong.sotuyenquang@moet.

Construction Department of Tuyen Quang Province Address : Muoi Bay Thang Tam Street, Phan Thiet Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province Phone : (0207) 3822 686 Fax : (0207) 3922 089 Email : xaydung@tuyenquang.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Tuyên Quang Địa chỉ : đường 17 tháng 8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Điện thoại : (0207) 3822 686 Fax : (0207) 3922 089 Email : xaydung@tuyenquang.gov.

Health Department Of Tuyen Quang Province Address : 01 Dinh Tien Hoang Street, Tan Quang Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province Phone : 0207 3822390 | 0965 361 010 (hotline) Fax : 0207 3821210 Email : soyte@tuyenquang.gov.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Tuyên Quang Địa chỉ : số 1 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Điện thoại : 0207 3822390 | 0965 361 010 (hotline) Fax : 0207 3821210 Email : soyte@tuyenquang.gov.

Transportation Department of Tuyen Quang Province Address : 336 August 17 Street, Phan Thiet Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province. Phone : (0207) 3825 047 Fax : N/A Email : sogiaothong@tuyenquang.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Tuyên Quang Địa chỉ : số 336 đường 17 Tháng 8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Điện thoại : (0207) 3825 047 Fax : N/A Email : sogiaothong@tuyenquang.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Tuyen Quang province Address : 14 Ly Thanh Tong street, Minh Xuan ward, Tuyen Quang city, Tuyen Quang province Phone : (0207) 3822 697 Email : ldtbxh@tuyenquang.gov.