April 6, 2021
immigration

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Tuyen Quang

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Tuyen Quang province

  • Address : 14 Ly Thanh Tong street, Minh Xuan ward, Tuyen Quang city, Tuyen Quang province
  • Phone : (0207) 3822 697
  • Email : ldtbxh@tuyenquang.gov.vn
  • Website : http://soldtbxh.tuyenquang.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/WFBHimgDZpHFuCqA6

👉 Note : In case  you want to apply for Vietnam work permit, please visit the official website of the government for apply Vietnam work permit online : http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Tuyên Quang Địa chỉ : số 14 đường Lý Thánh Tông, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Điện thoại : (0207) 3822 697 Email : ldtbxh@tuyenquang.

Department of Planning & Investment in Tuyen Quang province Address : Tran Hung Dao street, Minh Xuan ward, Tuyen Quang city, Tuyen Quang province. Phone : (0207) 3822 348 Fax : (0207) 3823 160 Email : sokhdt@tuyenquang.

Tuyen Quang province ▹ Business Registration Office in Tuyen Quang province Address : 177 Tran Hung Dao street, Tuyen Quang city, Tuyen Quang province Phone : (0207) 3821 441 Email : dkkdtq@gmail.com 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Tuyên Quang Trụ sở : đường Trần Hưng Đạo, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Điện thoại : (0207) 3822 348 Fax : (0207) 3823 160 Email : sokhdt@tuyenquang.

Tỉnh Tuyên Quang ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Tuyên Quang Địa chỉ : số 177 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Số điện thoại : (0207) 3821 441 Email : dkkdtq@gmail.com Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.

Justice Department in Tuyen Quang province Address : 501 đường 17 tháng 8, Phan Thiet ward, Tuyen Quang city, Tuyen Quang province. Phone : (0207) 3822 831 Fax : (0207) 3922 187 Email: stp@tuyenquang.

Sở Tư Pháp Tỉnh Tuyên Quang Địa chỉ : số 501 đường 17 tháng 8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Điện thoại : (0207) 3822 831 Fax : (0207) 3922 187 Email: stp@tuyenquang.