March 31, 2021
immigration

Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) Tuyên Quang

Tỉnh Tuyên Quang

▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Tuyên Quang

  • Địa chỉ : số 177 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
  • Số điện thoại : (0207) 3821 441
  • Email : dkkdtq@gmail.com
  • Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Tuyên Quang

  • Trụ sở : đường Trần Hưng Đạo, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
  • Điện thoại : (0207) 3822 348
  • Fax : (0207) 3823 160
  • Email : sokhdt@tuyenquang.gov.vn
  • Website : http://sokehoach.tuyenquang.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/o3jcfBHAB4SJxxkU7
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Tuyên Quang Trụ sở : đường Trần Hưng Đạo, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Điện thoại : (0207) 3822 348 Fax : (0207) 3823 160 Email : sokhdt@tuyenquang.

Justice Department in Tuyen Quang province Address : 501 đường 17 tháng 8, Phan Thiet ward, Tuyen Quang city, Tuyen Quang province. Phone : (0207) 3822 831 Fax : (0207) 3922 187 Email: stp@tuyenquang.

Sở Tư Pháp Tỉnh Tuyên Quang Địa chỉ : số 501 đường 17 tháng 8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Điện thoại : (0207) 3822 831 Fax : (0207) 3922 187 Email: stp@tuyenquang.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tuyên Quang  Địa chỉ : đường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Điện thoại : (0207) 3816227 Fax : (0207) 2529227 Website : https://tuyenquang.

Tuyen Quang CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Tuyen Quang Province (Tuyen Quang CDC) Address : Group 14, Tân Hà ward, Tuyen Quang city, Tuyen Quang Province. Phone : 02073822441 Map : https://goo.

What are the Address of the Immigration Office in Tuyen Quang city ? Address, Phone, Map, Website & Working time, please find below : Tuyen Quang Immigration Office Address : Phan Thiet Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province Phone : (0207) 3816227, Fax: (069) 2529227 Website : https://tuyenquang.xuatnhapcanh.