March 18, 2021
immigration

Sở Tư Pháp Tuyên Quang

Sở Tư Pháp Tỉnh Tuyên Quang

Thời gian làm việc:

– Thứ 2 – thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30 | Chiều: từ 13h00 đến 17h00.

– Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tuyên Quang  Địa chỉ : đường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Điện thoại : (0207) 3816227 Fax : (0207) 2529227 Website : https://tuyenquang.

Tuyen Quang CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Tuyen Quang Province (Tuyen Quang CDC) Address : Group 14, Tân Hà ward, Tuyen Quang city, Tuyen Quang Province. Phone : 02073822441 Map : https://goo.

What are the Address of the Immigration Office in Tuyen Quang city ? Address, Phone, Map, Website & Working time, please find below : Tuyen Quang Immigration Office Address : Phan Thiet Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province Phone : (0207) 3816227, Fax: (069) 2529227 Website : https://tuyenquang.xuatnhapcanh.