March 19, 2021
immigration

Justice Department in Tuyen Quang

Justice Department in Tuyen Quang province

Working hours:

– Monday to Friday : 07:00 – 11:30 | 13:00 – 17:00

– Saturday morning : 07:00 – 11:30

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Tư Pháp Tỉnh Tuyên Quang Địa chỉ : số 501 đường 17 tháng 8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Điện thoại : (0207) 3822 831 Fax : (0207) 3922 187 Email: stp@tuyenquang.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tuyên Quang  Địa chỉ : đường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Điện thoại : (0207) 3816227 Fax : (0207) 2529227 Website : https://tuyenquang.

Tuyen Quang CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Tuyen Quang Province (Tuyen Quang CDC) Address : Group 14, Tân Hà ward, Tuyen Quang city, Tuyen Quang Province. Phone : 02073822441 Map : https://goo.

What are the Address of the Immigration Office in Tuyen Quang city ? Address, Phone, Map, Website & Working time, please find below : Tuyen Quang Immigration Office Address : Phan Thiet Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province Phone : (0207) 3816227, Fax: (069) 2529227 Website : https://tuyenquang.xuatnhapcanh.