April 3, 2021
immigration

Planning & Investment in Tuyen Quang

Department of Planning & Investment in Tuyen Quang province

  • Address : Tran Hung Dao street, Minh Xuan ward, Tuyen Quang city, Tuyen Quang province.
  • Phone : (0207) 3822 348
  • Fax : (0207) 3823 160
  • Email : sokhdt@tuyenquang.gov.vn
  • Website : http://sokehoach.tuyenquang.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/o3jcfBHAB4SJxxkU7

👉 If you want to open a company or setup your business in Vietnam, please find official website of the government for business registration  : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Tuyen Quang province ▹ Business Registration Office in Tuyen Quang province Address : 177 Tran Hung Dao street, Tuyen Quang city, Tuyen Quang province Phone : (0207) 3821 441 Email : dkkdtq@gmail.com 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Tuyên Quang Trụ sở : đường Trần Hưng Đạo, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Điện thoại : (0207) 3822 348 Fax : (0207) 3823 160 Email : sokhdt@tuyenquang.

Tỉnh Tuyên Quang ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Tuyên Quang Địa chỉ : số 177 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Số điện thoại : (0207) 3821 441 Email : dkkdtq@gmail.com Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.

Justice Department in Tuyen Quang province Address : 501 đường 17 tháng 8, Phan Thiet ward, Tuyen Quang city, Tuyen Quang province. Phone : (0207) 3822 831 Fax : (0207) 3922 187 Email: stp@tuyenquang.

Sở Tư Pháp Tỉnh Tuyên Quang Địa chỉ : số 501 đường 17 tháng 8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Điện thoại : (0207) 3822 831 Fax : (0207) 3922 187 Email: stp@tuyenquang.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tuyên Quang  Địa chỉ : đường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Điện thoại : (0207) 3816227 Fax : (0207) 2529227 Website : https://tuyenquang.

Tuyen Quang CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Tuyen Quang Province (Tuyen Quang CDC) Address : Group 14, Tân Hà ward, Tuyen Quang city, Tuyen Quang Province. Phone : 02073822441 Map : https://goo.