May 26, 2021
Blog

Tuyen Quang Health Department

Health Department Of Tuyen Quang Province

  • Address : 01 Dinh Tien Hoang Street, Tan Quang Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
  • Phone : 0207 3822390 | 0965 361 010 (hotline)
  • Fax : 0207 3821210
  • Email : soyte@tuyenquang.gov.vn
  • Website : http://soytetuyenquang.gov.vn
  • Google Map : https://goo.gl/maps/ZNSMgDwWU2EiYFwr7
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Tuyên Quang Địa chỉ : số 1 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Điện thoại : 0207 3822390 | 0965 361 010 (hotline) Fax : 0207 3821210 Email : soyte@tuyenquang.gov.

Transportation Department of Tuyen Quang Province Address : 336 August 17 Street, Phan Thiet Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province. Phone : (0207) 3825 047 Fax : N/A Email : sogiaothong@tuyenquang.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Tuyên Quang Địa chỉ : số 336 đường 17 Tháng 8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Điện thoại : (0207) 3825 047 Fax : N/A Email : sogiaothong@tuyenquang.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Tuyen Quang province Address : 14 Ly Thanh Tong street, Minh Xuan ward, Tuyen Quang city, Tuyen Quang province Phone : (0207) 3822 697 Email : ldtbxh@tuyenquang.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Tuyên Quang Địa chỉ : số 14 đường Lý Thánh Tông, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Điện thoại : (0207) 3822 697 Email : ldtbxh@tuyenquang.

Department of Planning & Investment in Tuyen Quang province Address : Tran Hung Dao street, Minh Xuan ward, Tuyen Quang city, Tuyen Quang province. Phone : (0207) 3822 348 Fax : (0207) 3823 160 Email : sokhdt@tuyenquang.

Tuyen Quang province ▹ Business Registration Office in Tuyen Quang province Address : 177 Tran Hung Dao street, Tuyen Quang city, Tuyen Quang province Phone : (0207) 3821 441 Email : dkkdtq@gmail.com 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Tuyên Quang Trụ sở : đường Trần Hưng Đạo, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Điện thoại : (0207) 3822 348 Fax : (0207) 3823 160 Email : sokhdt@tuyenquang.

Tỉnh Tuyên Quang ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Tuyên Quang Địa chỉ : số 177 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Số điện thoại : (0207) 3821 441 Email : dkkdtq@gmail.com Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.