June 9, 2021
Blog

[Cập nhật] Thông tin liên hệ Sở GD&ĐT Tuyên Quang

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Tuyên Quang

  • Địa chỉ : số 314 đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại : (0207) 3822 344
  • Fax : (0207) 3823 440
  • Email : vanphong.sotuyenquang@moet.edu.vn
  • FB : https://www.facebook.com/tuyenquang.edu
  • Website : http://tuyenquang.edu.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/9kMiyYEbiw6mjqKo9
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Construction Department of Tuyen Quang Province Address : Muoi Bay Thang Tam Street, Phan Thiet Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province Phone : (0207) 3822 686 Fax : (0207) 3922 089 Email : xaydung@tuyenquang.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Tuyên Quang Địa chỉ : đường 17 tháng 8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Điện thoại : (0207) 3822 686 Fax : (0207) 3922 089 Email : xaydung@tuyenquang.gov.

Health Department Of Tuyen Quang Province Address : 01 Dinh Tien Hoang Street, Tan Quang Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province Phone : 0207 3822390 | 0965 361 010 (hotline) Fax : 0207 3821210 Email : soyte@tuyenquang.gov.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Tuyên Quang Địa chỉ : số 1 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Điện thoại : 0207 3822390 | 0965 361 010 (hotline) Fax : 0207 3821210 Email : soyte@tuyenquang.gov.

Transportation Department of Tuyen Quang Province Address : 336 August 17 Street, Phan Thiet Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province. Phone : (0207) 3825 047 Fax : N/A Email : sogiaothong@tuyenquang.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Tuyên Quang Địa chỉ : số 336 đường 17 Tháng 8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Điện thoại : (0207) 3825 047 Fax : N/A Email : sogiaothong@tuyenquang.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Tuyen Quang province Address : 14 Ly Thanh Tong street, Minh Xuan ward, Tuyen Quang city, Tuyen Quang province Phone : (0207) 3822 697 Email : ldtbxh@tuyenquang.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Tuyên Quang Địa chỉ : số 14 đường Lý Thánh Tông, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Điện thoại : (0207) 3822 697 Email : ldtbxh@tuyenquang.

Department of Planning & Investment in Tuyen Quang province Address : Tran Hung Dao street, Minh Xuan ward, Tuyen Quang city, Tuyen Quang province. Phone : (0207) 3822 348 Fax : (0207) 3823 160 Email : sokhdt@tuyenquang.