March 12, 2021
immigration

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Tỉnh Vĩnh Long

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Vĩnh Long 

Địa chỉ : số 71/22A đường Phó Cơ Điều, phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Điện thoại : 02703.832727

Fax : 02703.823304

Website : https://vinhlong.xuatnhapcanh.gov.vn

Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/DUwJer4w8TkfhrQc7

Giờ Làm Việc :

– Buổi Sáng : 08h00 – 11h30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Buổi Chiều: 13h30 – 16h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Sáng thứ Bảy : 08h00 – 11h30

*** Lưu ý : Cơ Quan Quản Lý Xuất Nhập Cảnh (XNC) Công an tỉnh Vĩnh Long sẽ nghỉ làm việc vào các chiều thứ Bảy, ngày Chủ Nhật và ngày lễ.

TAGS Vinh Long
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Vinh Long CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Vinh Long Province (Vinh Long CDC) Address : 24 Hùng Vương street, ward 1, Vinh Long city, Vinh Long Province. Phone : 0270 3822 431 Map : https://goo.

What are the Address of the Immigration Office in Vinh Long city ? Address, Phone, Map, Website & Working time, please find below : Vinh Long Immigration Office Address : 71/22A Pho Co Dieu street, Ward 3, Vinh Long City. Phone : 02703.