March 12, 2021
immigration

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnhTỉnh Quảng Trị 

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Trị 

Địa chỉ : số 19 đường Lê Lợi, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Điện thoại : 0919516648

Fax : 0233. 3857053

Website : https://quangtri.xuatnhapcanh.gov.vn

Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/m3D2UZKi9pW41LWb8

Giờ Làm Việc :

– Buổi Sáng : 08h00 – 11h30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Buổi Chiều: 13h30 – 16h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Sáng thứ Bảy : 08h00 – 11h30

*** Lưu ý : Cơ Quan Quản Lý Xuất Nhập Cảnh (XNC) Công an tỉnh Quảng Trị sẽ nghỉ làm việc vào các chiều thứ Bảy, ngày Chủ Nhật và ngày lễ.

TAGS Quang Tri
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Quang Tri CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Quang Tri Province (Quang Tri CDC) Address : Hoàng Diệu street, Đông Giang ward, Dong Ha city, Quang Tri Province. Phone : 02333 852583 Email:quangtricdc@gmail.

What are the Address of the Immigration Office in Dong Ha City, Quang Tri province ? Address, Phone, Map, Website & Working time, please find below : Quang Tri Immigration Office Address : 19 Le Loi street, Ward 5, Dong Ha City, Quang Tri province. Phone : 0919516648 | Fax: 0233.