April 3, 2021
immigration

Planning & Investment in Can Tho city

Department of Planning & Investment in Can Tho city

  • Address : 17 Tran Binh Trong street, An Phu ward, Ninh Kieu district, Can Tho city
  • Phone : (0292) 3830 235
  • Fax: (0292) 3830 570
  • Email: sokhdt@cantho.gov.vn
  • Website : http://sokhdt.cantho.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/Bby4MiphBZJMfnxQ7

👉 If you want to open a company or setup your business in Vietnam, please find official website of the government for business registration  : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Can Tho city ▹ Business Registration Office in Can Tho city Address : 61/21 Ly Tu Trong street, An Phu ward, Ninh Kieu district, Can Tho city Map : https://goo.gl/maps/LcYx9uDeQin6yJju7 Phone : (0292) 3831 627 Email : sokhdt_pdkkd@cantho.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) Thành Phố Cần Thơ Địa chỉ : số 17 đường Trần Bình Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ Điện thoại : (0292) 3830 235 Fax: (0292) 3830 570 Email: sokhdt@cantho.gov.

Thành Phố Cần Thơ ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) Thành Phố Cần Thơ Địa chỉ : số 61/21 đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/LcYx9uDeQin6yJju7 Số điện thoại : (0292) 3831 627 Email : sokhdt_pdkkd@cantho.

Justice Department in Can Tho city Address : 296 April 30 street (30 tháng 4), Ninh Kieu district, Can Tho city. Phone : (0292) 3820 657.

Sở Tư Pháp Cần Thơ
March 18, 2021

Sở Tư Pháp thành phố Cần Thơ Địa chỉ : số 296 đường 30 tháng 4, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ Điện thoại : (0292) 3820 657. Fax : (0292) 3820 657 Email : sotp@cantho.

Department of Foreign Affairs in Can Tho city Address : 27 Ngo Gia Tu street, Ninh Kieu district, Can Tho city. Phone : (0292) 8071 271 (add the area code 0292 if calling from another province in Vietnam, add the prefix 0084 292 if calling from outside Vietnam) Fax : (0292) 3819 056 Email: songoaivu@cantho.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an Tp Cần Thơ Địa chỉ : số 9A đường Trần Phú, phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. Điện thoại : 069 3672118 – 069 23831070 Fax : 069 3672129 Website : https://cantho.

Can Tho CDC
February 24, 2021

Can Tho city Center for Disease Control (Can Tho CDC) Address : 01 Ngô Đức Kế street, Tan An ward, Ninh Kieu district, Can Tho city Phone : 02923822351 Fax: 02923753788 Email: ttksbt@cantho.gov.