The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Can Tho city, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows: Motor Vehicle Registration and Inspection Center 6501S – Tra Noc – Can Tho Location : lot 19A2, Tra Noc 1 industrial park, Tra

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại thành phố Cần Thơ, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm. Trung tâm kiểm định kỹ thuật phương tiện thiết bị thủy bộ Cần Thơ 6501S Địa chỉ : lô 19A2, khu công nghiệp Trà Nóc 1, phường

Education and Training Department of Can Tho City Address : 39 Ba Thang Hai Street, Xuan Khanh Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City Phone : (0292) 3830 753 Fax : (0292) 3830 451 Email : vanphong.socantho@moet.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) Thành phố Cần Thơ Địa chỉ : số 39 đường 3 tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ Điện thoại : (0292) 3830 753 Fax : (0292) 3830 451 Email : vanphong.socantho@moet.

Construction Department of Can Tho City Address : 25 Ngo Huu Hanh Street, An Hoi Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City Phone : (0292) 3820 335 Fax: (0292) 3827 839 Email: soxd@cantho.gov.

Sở Xây Dựng Thành phố Cần Thơ Địa chỉ : số 25 đường Ngô Hữu Hạnh, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ Điện thoại : (0292) 3820 335 Fax: (0292) 3827 839 Email: soxd@cantho.gov.

Health Department Of Can Tho City Address : 71 Ly Tu Trong Street, An Phu Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City Phone : (0292) 3831 027 | 1900 9095 (hotline) Fax : (0292) 3830 710 Email : soyte@cantho.gov.

Sở Y Tế (SYT) Thành phố Cần Thơ Địa chỉ : số 71 đường Lý Tự Trọng, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ Điện thoại : (0292) 3831 027 | 1900 9095 (hotline) Fax : (0292) 3830 710 Email : soyte@cantho.gov.

Transportation Department of Can Tho City Address : 1B Ngo Huu Hanh Street, Ninh Kieu District, Can Tho City. Phone : (0292) 3820 756 Fax : (0292) 3826 250 Email : sogtvt@cantho.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) Thành phố Cần Thơ Địa chỉ : 1B Ngô Hữu Hạnh – Quận Ninh Kiều – Thành phố Cần Thơ Điện thoại : (0292) 3820 756 Fax : (0292) 3826 250 Email : sogtvt@cantho.gov.

1 2 3 4