Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Can Tho city Address : 288 April 30 (30 Thang 4) street, Xuan Khanh ward, Ninh Kieu district, Can Tho city. Phone : (0292) 3830 882 Fax : (0292) 3834 274 Email : soldtbxh@cantho.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) Thành phố Cần Thơ Địa chỉ : số 288 đường 30 tháng 4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Điện thoại : (0292) 3830 882 Fax : (0292) 3834 274 Email : soldtbxh@cantho.

Department of Planning & Investment in Can Tho city Address : 17 Tran Binh Trong street, An Phu ward, Ninh Kieu district, Can Tho city Phone : (0292) 3830 235 Fax: (0292) 3830 570 Email: sokhdt@cantho.gov.

Can Tho city ▹ Business Registration Office in Can Tho city Address : 61/21 Ly Tu Trong street, An Phu ward, Ninh Kieu district, Can Tho city Map : https://goo.gl/maps/LcYx9uDeQin6yJju7 Phone : (0292) 3831 627 Email : sokhdt_pdkkd@cantho.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) Thành Phố Cần Thơ Địa chỉ : số 17 đường Trần Bình Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ Điện thoại : (0292) 3830 235 Fax: (0292) 3830 570 Email: sokhdt@cantho.gov.

Thành Phố Cần Thơ ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) Thành Phố Cần Thơ Địa chỉ : số 61/21 đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/LcYx9uDeQin6yJju7 Số điện thoại : (0292) 3831 627 Email : sokhdt_pdkkd@cantho.

Justice Department in Can Tho city Address : 296 April 30 street (30 tháng 4), Ninh Kieu district, Can Tho city. Phone : (0292) 3820 657.

Sở Tư Pháp Cần Thơ
March 18, 2021 · TAGS Can Tho city

Sở Tư Pháp thành phố Cần Thơ Địa chỉ : số 296 đường 30 tháng 4, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ Điện thoại : (0292) 3820 657. Fax : (0292) 3820 657 Email : sotp@cantho.

Department of Foreign Affairs in Can Tho city Address : 27 Ngo Gia Tu street, Ninh Kieu district, Can Tho city. Phone : (0292) 8071 271 (add the area code 0292 if calling from another province in Vietnam, add the prefix 0084 292 if calling from outside Vietnam) Fax : (0292) 3819 056 Email: songoaivu@cantho.

Sở Ngoại Vụ Thành Phố Cần Thơ Địa chỉ : số 27 đường Ngô Gia Tự, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ Điện thoại : (0292) 8071 271 | (thêm mã vùng 0292 nếu gọi từ tỉnh thành khác ở Việt Nam, thêm đầu số 0084 292 nếu gọi từ nước ngoài) Fax :

1 2