June 11, 2021
Blog

[Update] Department of Education and Training in Can Tho City

Education and Training Department of Can Tho City

  • Address : 39 Ba Thang Hai Street, Xuan Khanh Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City
  • Phone : (0292) 3830 753
  • Fax : (0292) 3830 451
  • Email : vanphong.socantho@moet.edu.vn | sogddt@cantho.gov.vn
  • Website : http://cantho.edu.vn
  • Google Map : https://goo.gl/maps/5SNTPpB2Zft1unEn7
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) Thành phố Cần Thơ Địa chỉ : số 39 đường 3 tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ Điện thoại : (0292) 3830 753 Fax : (0292) 3830 451 Email : vanphong.socantho@moet.

Construction Department of Can Tho City Address : 25 Ngo Huu Hanh Street, An Hoi Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City Phone : (0292) 3820 335 Fax: (0292) 3827 839 Email: soxd@cantho.gov.

Sở Xây Dựng Thành phố Cần Thơ Địa chỉ : số 25 đường Ngô Hữu Hạnh, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ Điện thoại : (0292) 3820 335 Fax: (0292) 3827 839 Email: soxd@cantho.gov.

Health Department Of Can Tho City Address : 71 Ly Tu Trong Street, An Phu Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City Phone : (0292) 3831 027 | 1900 9095 (hotline) Fax : (0292) 3830 710 Email : soyte@cantho.gov.

Sở Y Tế (SYT) Thành phố Cần Thơ Địa chỉ : số 71 đường Lý Tự Trọng, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ Điện thoại : (0292) 3831 027 | 1900 9095 (hotline) Fax : (0292) 3830 710 Email : soyte@cantho.gov.

Transportation Department of Can Tho City Address : 1B Ngo Huu Hanh Street, Ninh Kieu District, Can Tho City. Phone : (0292) 3820 756 Fax : (0292) 3826 250 Email : sogtvt@cantho.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) Thành phố Cần Thơ Địa chỉ : 1B Ngô Hữu Hạnh – Quận Ninh Kiều – Thành phố Cần Thơ Điện thoại : (0292) 3820 756 Fax : (0292) 3826 250 Email : sogtvt@cantho.gov.

If you are thinking of staying longer in Can Tho City but you are concerned about the validity of your Vietnam visa, you can consider getting a visa extension. When you apply for a visa extension, your visa’s validity could be extended to the same period of validity.