April 3, 2021
immigration

Planning & Investment in Nam Dinh

Department of Planning & Investment in Nam Dinh province

  • Address : 172 Han Thuyen street, Nam Dinh city, Nam Dinh province
  • Phone : (0228) 3648 482
  • Fax : (0228) 3647 120
  • Email : sokhdt@namdinh.gov.vn
  • Website : http://sokhdt.namdinh.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/bj6bs3CTvh7V3Mx8A

👉 If you want to open a company or setup your business in Vietnam, please find official website of the government for business registration  : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

TAGS Nam Dinh
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Nam Dinh province ▹ Business Registration Office in Nam Dinh province Address : 172 Han Thuyen street, Vi Xuyen ward, Nam Dinh city, Nam Dinh province Phone : (0228) 3640 619 Email : liendkkd09@gmail.com 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Nam Định Địa chỉ : số 172 đường Hàn Thuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định Điện thoại : (0228) 3648 482 Fax : (0228) 3647 120 Email : sokhdt@namdinh.gov.

Tỉnh Nam Định ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Nam Định Địa chỉ : số 172 đường Hàn Thuyên, phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định Số điện thoại : (0228) 3640 619 Email : liendkkd09@gmail.com Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.

Justice Department in Nam Dinh province Address : 325 Truong Chinh street, Nam Dinh city, Nam Dinh province. Phone : (0228) 3849 381 Email : sotp@namdinh.

Sở Tư Pháp Tỉnh Nam Định Địa chỉ : số 325 Đường Trường Chinh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Điện thoại : (0228) 3849 381 Email : sotp@namdinh.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nam Định  Địa chỉ : số 117 đường Hoàng Hoa Thám , thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Điện thoại : 0692741272 Fax : 0350.

Nam Dinh CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Nam Dinh Province (Nam Dinh CDC) Address : Phù Nghĩa street, Lộc Hạ ward, Nam Dinh city, Nam Dinh Province. Phone : 02283636673 – 0228.