The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Nam Dinh, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows: Motor Vehicle Registration and Inspection Center 1801S – My Loc – Nam Dinh Location : Km 101 national highway 10, My Tan commune, My

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Nam Định, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 1801S – Mỹ Lộc – Nam Định Địa chỉ : Km 101, QL10, xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh

Education and Training Department of Nam Dinh Province Address : 165 Hung Vuong Street, Vi Hoang Ward, Nam Dinh City, Nam Dinh Province Phone : (0228) 3648 234 Fax : N/A Email : vanphong@namdinh.edu.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Nam Định Địa chỉ : số 165 đường Hùng Vương, phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định Điện thoại : (0228) 3648 234 Fax : N/A Email : vanphong@namdinh.edu.

Construction Department of Nam Dinh Province Address : 112 Nguyen Duc Thuan Street, Thong Nhat Ward, Nam Dinh City, Nam Dinh Province Phone : (0228) 3649 675 | (0228) 3648 047 (hotline) Fax : (0228) 3649 675 Email : soxd@namdinh.gov.

Sở Xây Dựng Nam Định
May 31, 2021 · TAGS Nam Dinh

Sở Xây Dựng tỉnh Nam Định Địa chỉ : số 112 đường Nguyễn Đức Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định Điện thoại : (0228) 3649 675 | (0228) 3648 047 (hotline) Fax : (0228) 3649 675 Email : soxd@namdinh.gov.

Nam Dinh Health Department
May 26, 2021 · TAGS Nam Dinh

Health Department Of Nam Dinh Province Address : 14 Tran Thanh Tong street, Nam Dinh city, Nam Dinh Province. Phone : (0228) 3631 486 Fax : (0228) 3631 261 Email : soyte@namdinh.

Sở Y Tế Nam Định
May 24, 2021 · TAGS Nam Dinh

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Nam Định Địa chỉ : số 14 đường Trần Thánh Tông, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Đinh. Điện thoại : (0228) 3631 486 Fax : (0228) 3631 261 Email : soyte@namdinh.

Transportation Department of Nam Dinh Province Address : 384 Dien Bien Street, Loc Hoa Ward, Nam Dinh City, Nam Dinh Province Phone : 02283 849 692 Fax : 02283 677 668 Email : sogtvt@namdinh.gov.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Nam Định Địa chỉ : số 384 đường Điện Biên, phường Lộc Hoà, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định Điện thoại : 02283 849 692 Fax : 02283 677 668 Email : sogtvt@namdinh.gov.

1 2 3