May 24, 2021
Blog

Sở Y Tế Nam Định

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Nam Định

  • Địa chỉ : số 14 đường Trần Thánh Tông, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Đinh.
  • Điện thoại : (0228) 3631 486
  • Fax : (0228) 3631 261
  • Email : soyte@namdinh.chinhphu.vn
  • Website : http://soyte.namdinh.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/CUDe7G2D5ySQ2qWc7
TAGS Nam Dinh
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Transportation Department of Nam Dinh Province Address : 384 Dien Bien Street, Loc Hoa Ward, Nam Dinh City, Nam Dinh Province Phone : 02283 849 692 Fax : 02283 677 668 Email : sogtvt@namdinh.gov.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Nam Định Địa chỉ : số 384 đường Điện Biên, phường Lộc Hoà, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định Điện thoại : 02283 849 692 Fax : 02283 677 668 Email : sogtvt@namdinh.gov.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Nam Dinh province Address : 15A Giai Phong street, Nam Dinh city, Nam Dinh province Phone : (0228) 3846 953 Fax : (0228) 3847 922 Email : soldtbxh@namdinh.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Nam Định Địa chỉ : số 15A đường Giải Phóng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định Điện thoại : (0228) 3846 953 Fax : (0228) 3847 922 Email : soldtbxh@namdinh.gov.

Department of Planning & Investment in Nam Dinh province Address : 172 Han Thuyen street, Nam Dinh city, Nam Dinh province Phone : (0228) 3648 482 Fax : (0228) 3647 120 Email : sokhdt@namdinh.gov.

Nam Dinh province ▹ Business Registration Office in Nam Dinh province Address : 172 Han Thuyen street, Vi Xuyen ward, Nam Dinh city, Nam Dinh province Phone : (0228) 3640 619 Email : liendkkd09@gmail.com 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Nam Định Địa chỉ : số 172 đường Hàn Thuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định Điện thoại : (0228) 3648 482 Fax : (0228) 3647 120 Email : sokhdt@namdinh.gov.

Tỉnh Nam Định ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Nam Định Địa chỉ : số 172 đường Hàn Thuyên, phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định Số điện thoại : (0228) 3640 619 Email : liendkkd09@gmail.com Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.

Justice Department in Nam Dinh province Address : 325 Truong Chinh street, Nam Dinh city, Nam Dinh province. Phone : (0228) 3849 381 Email : sotp@namdinh.