June 13, 2021
Blog

[Update] Department of Education and Training in Nam Dinh

Education and Training Department of Nam Dinh Province

  • Address : 165 Hung Vuong Street, Vi Hoang Ward, Nam Dinh City, Nam Dinh Province
  • Phone : (0228) 3648 234
  • Fax : N/A
  • Email : vanphong@namdinh.edu.vn
  • Website : https://namdinh.edu.vn
  • Google Map : https://goo.gl/maps/4jqsQaRbGHhUhuwq9
TAGS Nam Dinh
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Nam Định Địa chỉ : số 165 đường Hùng Vương, phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định Điện thoại : (0228) 3648 234 Fax : N/A Email : vanphong@namdinh.edu.

Construction Department of Nam Dinh Province Address : 112 Nguyen Duc Thuan Street, Thong Nhat Ward, Nam Dinh City, Nam Dinh Province Phone : (0228) 3649 675 | (0228) 3648 047 (hotline) Fax : (0228) 3649 675 Email : soxd@namdinh.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Nam Định Địa chỉ : số 112 đường Nguyễn Đức Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định Điện thoại : (0228) 3649 675 | (0228) 3648 047 (hotline) Fax : (0228) 3649 675 Email : soxd@namdinh.gov.

Health Department Of Nam Dinh Province Address : 14 Tran Thanh Tong street, Nam Dinh city, Nam Dinh Province. Phone : (0228) 3631 486 Fax : (0228) 3631 261 Email : soyte@namdinh.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Nam Định Địa chỉ : số 14 đường Trần Thánh Tông, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Đinh. Điện thoại : (0228) 3631 486 Fax : (0228) 3631 261 Email : soyte@namdinh.

Transportation Department of Nam Dinh Province Address : 384 Dien Bien Street, Loc Hoa Ward, Nam Dinh City, Nam Dinh Province Phone : 02283 849 692 Fax : 02283 677 668 Email : sogtvt@namdinh.gov.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Nam Định Địa chỉ : số 384 đường Điện Biên, phường Lộc Hoà, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định Điện thoại : 02283 849 692 Fax : 02283 677 668 Email : sogtvt@namdinh.gov.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Nam Dinh province Address : 15A Giai Phong street, Nam Dinh city, Nam Dinh province Phone : (0228) 3846 953 Fax : (0228) 3847 922 Email : soldtbxh@namdinh.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Nam Định Địa chỉ : số 15A đường Giải Phóng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định Điện thoại : (0228) 3846 953 Fax : (0228) 3847 922 Email : soldtbxh@namdinh.gov.