April 3, 2021
immigration

Planning & Investment in Thanh Hoa

Department of Planning & Investment in Thanh Hoa province

  • Address : 45B Le Loi avenue, Lam Son ward, Thanh Hoa city, Thanh Hoa province.
  • Phone : (0237) 3852 366
  • Fax : (0237) 3851 451
  • Email : skhdt@thanhhoa.gov.vn
  • Website : https://skhdt.thanhhoa.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/tUw31MD1iUrQ4ALDA

👉 If you want to open a company or setup your business in Vietnam, please find official website of the government for business registration  : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

TAGS Thanh Hoa
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Thanh Hoa province ▹ Business Registration Office in Thanh Hoa province Address : 45B Le Loi avenue, Lam Son ward, Thanh Hoa city, Thanh Hoa province Phone : (0237) 3851 450 Email : dkkdth36@gmail.com 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Thanh Hóa Địa chỉ : số 45B Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá. Điện thoại : (0237) 3852 366 Fax : (0237) 3851 451 Email : skhdt@thanhhoa.

Tỉnh Thanh Hóa ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Thanh Hóa Địa chỉ : số 45B đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa Điện thoại : (0237) 3851 450 Email : dkkdth36@gmail.com Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.

Justice Department in Thanh Hoa province Address : 34 Le Loi street, Thanh Hoa city, Thanh Hoa province. Phone : (0237) 3852 763 Fax : (0237) 3751 584 Email : stp@thanhhoa.

Sở Tư Pháp Thanh Hóa
March 18, 2021

Sở Tư Pháp Tỉnh Thanh Hóa Địa chỉ: số 34 Đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Điện thoại : (0237) 3852 763 Fax : (0237) 3751 584 Email : stp@thanhhoa.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thanh Hoá  Địa chỉ : số 18 đường Lê Hồng Phong, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Điện thoại : 0943.

Thanh Hoa CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Thanh Hoa Province (Thanh Hoa CDC) Address : 474 Hải Thượng Lãn Ông street, group 9, Thanh Hoa city, Thanh Hoa Province. Phone : 02373954173 Website : http://trungtamkiemsoatbenhtatthanhhoa.