The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Thanh Hoa, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows: Motor Vehicle Registration and Inspection Center 3601S – Ba Trieu – Thanh Hoa Location : 267 Ba Trieu street, Dong Tho ward, Thanh Hoa

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Thanh Hóa, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 3601S – Bà Triệu – Thanh Hoá Địa chỉ : số 267 đường Bà Triệu, phường Đông Thọ, thành phố

Education and Training Department of Thanh Hoa Province Address : 02 Ha Van Mao Street, Ba Dinh Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province Phone : (0237) 3852 328 Fax : (0237) 3850 236 Email : vanphongso@thanhhoa.edu.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Thanh Hóa Địa chỉ : số 02 đường Hà Văn Mao, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa Điện thoại : (0237) 3852 328 Fax : (0237) 3850 236 Email : vanphongso@thanhhoa.edu.

Construction Department of Thanh Hoa Province Address : 36 Le Loi Avenue, Dien Bien Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province Phone : (0237) 3751 644 Fax : (0237) 3715 370 Email : sxd@thanhhoa.gov.

Sở Xây Dựng Thanh Hóa
May 31, 2021 · TAGS Thanh Hoa

Sở Xây Dựng tỉnh Thanh Hóa Địa chỉ : số 36 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa Điện thoại : (0237) 3751 644 Fax : (0237) 3715 370 Email : sxd@thanhhoa.gov.

Thanh Hoa Health Department
May 26, 2021 · TAGS Thanh Hoa

Health Department Of Thanh Hoa Province Address : 101 Nguyen Trai Street, Ba Dinh Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province Phone : (0237) 3852 263 Fax : (0237) 3855 603 Email : syt@thanhhoa.gov.

Sở Y Tế Thanh Hóa
May 24, 2021 · TAGS Thanh Hoa

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Thanh Hóa Địa chỉ : số 101 đường Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa Điện thoại : (0237) 3852 263 Fax : (0237) 3855 603 Email : syt@thanhhoa.gov.

Transportation Department of Thanh Hoa Province Address : 42 Le Loi Avenue, Dien Bien Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province. Phone : (0237) 3852 360 Fax : (0237) 3855 129 Email : sgtvt@thanhhoa.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Thanh Hóa Địa chỉ : số 42 đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá. Điện thoại : (0237) 3852 360 Fax : (0237) 3855 129 Email : sgtvt@thanhhoa.

1 2 3