Education and Training Department of Thanh Hoa Province Address : 02 Ha Van Mao Street, Ba Dinh Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province Phone : (0237) 3852 328 Fax : (0237) 3850 236 Email : vanphongso@thanhhoa.edu.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Thanh Hóa Địa chỉ : số 02 đường Hà Văn Mao, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa Điện thoại : (0237) 3852 328 Fax : (0237) 3850 236 Email : vanphongso@thanhhoa.edu.

Construction Department of Thanh Hoa Province Address : 36 Le Loi Avenue, Dien Bien Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province Phone : (0237) 3751 644 Fax : (0237) 3715 370 Email : sxd@thanhhoa.gov.

Sở Xây Dựng Thanh Hóa
May 31, 2021 · TAGS Thanh Hoa

Sở Xây Dựng tỉnh Thanh Hóa Địa chỉ : số 36 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa Điện thoại : (0237) 3751 644 Fax : (0237) 3715 370 Email : sxd@thanhhoa.gov.

Thanh Hoa Health Department
May 26, 2021 · TAGS Thanh Hoa

Health Department Of Thanh Hoa Province Address : 101 Nguyen Trai Street, Ba Dinh Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province Phone : (0237) 3852 263 Fax : (0237) 3855 603 Email : syt@thanhhoa.gov.

Sở Y Tế Thanh Hóa
May 24, 2021 · TAGS Thanh Hoa

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Thanh Hóa Địa chỉ : số 101 đường Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa Điện thoại : (0237) 3852 263 Fax : (0237) 3855 603 Email : syt@thanhhoa.gov.

Transportation Department of Thanh Hoa Province Address : 42 Le Loi Avenue, Dien Bien Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province. Phone : (0237) 3852 360 Fax : (0237) 3855 129 Email : sgtvt@thanhhoa.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Thanh Hóa Địa chỉ : số 42 đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá. Điện thoại : (0237) 3852 360 Fax : (0237) 3855 129 Email : sgtvt@thanhhoa.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Thanh Hoa province Address : 74 To Vinh Dien street, Dong Tho ward, Thanh Hoa city, Thanh Hoa province Phone : (0237) 3852 432 Fax : (0237) 3856 697 Email : sldtbxh@thanhhoa.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Thanh Hóa Địa chỉ : số 74 đường Tô Vĩnh Diện, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá. Điện thoại : (0237) 3852 432 Fax : (0237) 3856 697 Email : sldtbxh@thanhhoa.

1 2 3