June 27, 2021
Blog

[Cập Nhật] Danh Sách Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới (TTĐK XCG) tại Thanh Hóa

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Thanh Hóa, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 3601S – Bà Triệu – Thanh Hoá

 • Địa chỉ : số 267 đường Bà Triệu, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa (khu công nghiệp Tây Bắc Ga)
 • Điện thoại : (0237) 3961 959
 • Fax : (0237) 3961 831
 • Email : Dangkiemthanhhoa@gmail.com
 • Website : N/A
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/iAuJrgQKNDZouskC8

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 3602S – Bỉm Sơn – Thanh Hoá

 • Địa chỉ : phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá
 • Điện thoại : (0237) 3776 700
 • Fax : (0237) 3771 577
 • Email : Dangkiemthanhhoa@gmail.com
 • Website : N/A
 • Bản đồ chỉ đường : https://g.page/dangkiem3602s?share

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 3603D – Võ Nguyên Giáp – Thanh Hoá

 • Địa chỉ : Lô 89 đường Võ Nguyên Giáp, phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá
 • Điện thoại : (0237) 2221 868 | 3917 222
 • Fax : (0237) 3957 222
 • Email : dangkiem3603d@gmail.com
 • Website : https://dangkiemthanhhoa.vn/
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/FEAJvQSTnrAK3RhQ9

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 3604D – Quảng Thắng – Thanh Hoá

 • Địa chỉ : phố 7, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
 • Điện thoại : (0237) 3755 442 | 091 778 33 88
 • Fax : N/A
 • Email : N/A
 • Website : N/A
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/nmY6giHEQeoxhWcz8

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 3605D – Thạch Thành – Thanh Hoá

 • Địa chỉ : Km513, đường Hồ Chí Minh, thôn Phố, xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa
 • Điện thoại : 086 500 2019
 • Fax : N/A
 • Email : N/A
 • Website : N/A
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/WddePxLK6FZqwAwu5

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 3606D – Ngọc Lặc – Thanh Hoá

 • Địa chỉ : khu phố Ngọc Minh, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa
 • Điện thoại : (0237) 3573 888
 • Fax : (0237) 3572 999
 • Email : dk3606d@gmail.com
 • Website : https://dangkiemthanhhoa.vn/
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/98WtiN4rPSudqjCP8

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 3608D – Đông Sơn – Thanh Hoá

 • Địa chỉ : thôn Học Thượng, xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa
 • Điện thoại : (0237) 2481 888
 • Fax : N/A
 • Email : N/A
 • FB : https://www.facebook.com/trungtamdangkiem3608d/
 • Website : N/A
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/hGZq5XqTrpqgTopw7

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 3609D – Phú Sơn – Thanh Hoá

 • Địa chỉ : 25/38 Phú Thọ 3, 25 Đường Nguyễn Như Soạn, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
 • Điện thoại : (0237) 3943 943
 • Fax : N/A
 • Email : t3609d@dangkiemphuson.vn
 • Website : http://www.dangkiemphuson.vn/
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/wxYX6YdkfPHGmTD58
TAGS Thanh Hoa
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Education and Training Department of Thanh Hoa Province Address : 02 Ha Van Mao Street, Ba Dinh Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province Phone : (0237) 3852 328 Fax : (0237) 3850 236 Email : vanphongso@thanhhoa.edu.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Thanh Hóa Địa chỉ : số 02 đường Hà Văn Mao, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa Điện thoại : (0237) 3852 328 Fax : (0237) 3850 236 Email : vanphongso@thanhhoa.edu.

Construction Department of Thanh Hoa Province Address : 36 Le Loi Avenue, Dien Bien Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province Phone : (0237) 3751 644 Fax : (0237) 3715 370 Email : sxd@thanhhoa.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Thanh Hóa Địa chỉ : số 36 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa Điện thoại : (0237) 3751 644 Fax : (0237) 3715 370 Email : sxd@thanhhoa.gov.

Health Department Of Thanh Hoa Province Address : 101 Nguyen Trai Street, Ba Dinh Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province Phone : (0237) 3852 263 Fax : (0237) 3855 603 Email : syt@thanhhoa.gov.

Sở Y Tế Thanh Hóa
May 24, 2021

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Thanh Hóa Địa chỉ : số 101 đường Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa Điện thoại : (0237) 3852 263 Fax : (0237) 3855 603 Email : syt@thanhhoa.gov.

Transportation Department of Thanh Hoa Province Address : 42 Le Loi Avenue, Dien Bien Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province. Phone : (0237) 3852 360 Fax : (0237) 3855 129 Email : sgtvt@thanhhoa.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Thanh Hóa Địa chỉ : số 42 đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá. Điện thoại : (0237) 3852 360 Fax : (0237) 3855 129 Email : sgtvt@thanhhoa.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Thanh Hoa province Address : 74 To Vinh Dien street, Dong Tho ward, Thanh Hoa city, Thanh Hoa province Phone : (0237) 3852 432 Fax : (0237) 3856 697 Email : sldtbxh@thanhhoa.gov.