June 30, 2021
Blog

Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Thanh Hoa

The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Thanh Hoa, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows:

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 3601S – Ba Trieu – Thanh Hoa

 • Location : 267 Ba Trieu street, Dong Tho ward, Thanh Hoa city, Thanh Hoa province (Tay Bac Ga industrial park)
 • Phone : (0237) 3961 959
 • Fax : (0237) 3961 831
 • Email : Dangkiemthanhhoa@gmail.com
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/iAuJrgQKNDZouskC8

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 3602S – Bim Son – Thanh Hoa

 • Location : Bac Son ward, Bim Son town, Thanh Hoa province
 • Phone : (0237) 3776 700
 • Fax : (0237) 3771 577
 • Email : Dangkiemthanhhoa@gmail.com
 • Website : N/A
 • Google map : https://g.page/dangkiem3602s?share

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 3603D – Vo Nguyen Giap – Thanh Hoa

 • Location : lot 89 Vo Nguyen Giap street, Quang Thanh ward, Thanh Hoa city, Thanh Hoa province
 • Phone : (0237) 2221 868 | 3917 222
 • Fax : (0237) 3957 222
 • Email : dangkiem3603d@gmail.com
 • Website : https://dangkiemthanhhoa.vn/
 • Google map : https://goo.gl/maps/FEAJvQSTnrAK3RhQ9

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 3604D – Quang Thang – Thanh Hoa

 • Location : quarter 7, Quang Thang ward, Thanh Hoa city, Thanh Hoa province
 • Phone : (0237) 3755 442 | 091 778 33 88
 • Fax : N/A
 • Email : N/A
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/nmY6giHEQeoxhWcz8

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 3605D – Thach Thanh – Thanh Hoa

 • Location : Km513 Ho Chi Minh road, Pho village, Thach Quang commune, Thach Thanh district, Thanh Hoa province
 • Phone : 086 500 2019
 • Fax : N/A
 • Email : N/A
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/WddePxLK6FZqwAwu5

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 3606D – Ngoc Lac – Thanh Hoa

 • Location : Ngoc Minh quarter, Ngoc Lac town, Ngoc Lac district, Thanh Hoa province
 • Phone : (0237) 3573 888
 • Fax : (0237) 3572 999
 • Email : dk3606d@gmail.com
 • Website : https://dangkiemthanhhoa.vn/
 • Google map : https://goo.gl/maps/98WtiN4rPSudqjCP8

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 3608D – Dong Son – Thanh Hoa

 • Location : Hoc Thuong village, Dong Hoang commune, Dong Son district, Thanh Hoa province
 • Phone : (0237) 2481 888
 • Fax : N/A
 • Email : N/A
 • FB : https://www.facebook.com/trungtamdangkiem3608d/
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/hGZq5XqTrpqgTopw7

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 3609D – Nguyen Nhu Soan – Thanh Hoa

 • Location : 25 Nguyen Nhu Soan street, Phu Son ward, Thanh Hoa city, Thanh Hoa province
 • Phone : (0237) 3943 943
 • Fax : N/A
 • Email : t3609d@dangkiemphuson.vn
 • Website : http://www.dangkiemphuson.vn/
 • Google map : https://goo.gl/maps/wxYX6YdkfPHGmTD58
TAGS Thanh Hoa
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Education and Training Department of Thanh Hoa Province Address : 02 Ha Van Mao Street, Ba Dinh Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province Phone : (0237) 3852 328 Fax : (0237) 3850 236 Email : vanphongso@thanhhoa.edu.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Thanh Hóa Địa chỉ : số 02 đường Hà Văn Mao, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa Điện thoại : (0237) 3852 328 Fax : (0237) 3850 236 Email : vanphongso@thanhhoa.edu.

Construction Department of Thanh Hoa Province Address : 36 Le Loi Avenue, Dien Bien Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province Phone : (0237) 3751 644 Fax : (0237) 3715 370 Email : sxd@thanhhoa.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Thanh Hóa Địa chỉ : số 36 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa Điện thoại : (0237) 3751 644 Fax : (0237) 3715 370 Email : sxd@thanhhoa.gov.

Health Department Of Thanh Hoa Province Address : 101 Nguyen Trai Street, Ba Dinh Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province Phone : (0237) 3852 263 Fax : (0237) 3855 603 Email : syt@thanhhoa.gov.

Sở Y Tế Thanh Hóa
May 24, 2021

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Thanh Hóa Địa chỉ : số 101 đường Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa Điện thoại : (0237) 3852 263 Fax : (0237) 3855 603 Email : syt@thanhhoa.gov.

Transportation Department of Thanh Hoa Province Address : 42 Le Loi Avenue, Dien Bien Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province. Phone : (0237) 3852 360 Fax : (0237) 3855 129 Email : sgtvt@thanhhoa.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Thanh Hóa Địa chỉ : số 42 đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá. Điện thoại : (0237) 3852 360 Fax : (0237) 3855 129 Email : sgtvt@thanhhoa.