May 16, 2021
Blog

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) Kon Tum

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Kon Tum

  • Địa chỉ : số 387 đường Bà Triệu, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
  • Điện thoại : (0260) 3862 536
  • Fax : (0260) 3914 197
  • Email : vp.sgtvt@kontum.gov.vn
  • Website : http://sgtvt.kontum.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/6abLoYKC4vViRZ2d6
TAGS Kon Tum
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Kon Tum province Address : 292 Ba Trieu street, Kon Tum city, Kon Tum province Phone : (0260) 3862 524 Fax : (0260) 3862 524 Email : sldtbxh@kontum.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Kon Tum Địa chỉ : số 292 đường Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Điện thoại : (0260) 3862 524 Fax : (0260) 3862 524 Email : sldtbxh@kontum.

Department of Planning & Investment in Kon Tum province Address : 12 Nguyen Viet Xuan street, Kon Tum city, Kon Tum province. Phone : (0260) 3862 710 Fax : (0260) 3864 253 Email : skhdt@kontum.

Kon Tum province ▹ Business Registration Office in Kon Tum province Address : 12 Nguyen Viet Xuan street, Kon Tum city, Kon Tum province Phone : (0260) 3863 676 Email : dangkykinhdoanhkt@yahoo.com.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Kon Tum Địa chỉ : số 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Điện thoại : (0260) 3862 710 Fax : (0260) 3864 253 Email : skhdt@kontum.

Tỉnh Kon Tum ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Kon Tum Địa chỉ : số 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Số điện thoại : (0260) 3863 676 Email : dangkykinhdoanhkt@yahoo.com.

Justice Department in Kon Tum province Address : 211 Tran Hung Dao street, Kon Tum city, Kon Tum province. Phone : (0260) 3862 479 Fax : (0260) 3862 479 Email: stp@kontum.

Sở Tư Pháp Kon Tum
March 18, 2021

Sở Tư Pháp Tỉnh Kon Tum Địa chỉ : số 211 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Điện thoại : (0260) 3862 479 Fax : (0260) 3862 479 Email: stp@kontum.