March 31, 2021
immigration

Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) Lâm Đồng

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Lâm Đồng

  • Địa chỉ : số 36 đường Trần Phú, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
  • Điện thoại : (0263) 3822 311
  • Fax : (0263) 3834 806
  • Email : skhdt@lamdong.gov.vn | tbtskhdt@lamdong.gov.vn
  • Website : https://skhdt.lamdong.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/Uk8uKsCWzch1yzpJA

👉 Quý  vị muốn thành lập doanh nghiệp ? Hãy vào website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

TAGS Lam Dong
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Lâm Đồng ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Lâm Đồng Địa chỉ : số 36 đường Trần Phú, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Số điện thoại : (0263) 3827 165 Email : Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.

Justice Department in Lam Dong province Address : 36 Tran Phu street, Da Lat city, Lam Dong province. Phone : (0263) 3822 230 Fax : (0263) 3834 542 Email : stp@lamdong.

Sở Tư Pháp Tỉnh Lâm Đồng Địa chỉ : số 36 đường Trần Phú, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Điện thoại : (0263) 3822 230 Fax : (0263) 3834 542 Email : stp@lamdong.

Department of Foreign Affairs in Lam Dong province Address : 36 Trần Phú street, Da Lat city, Lam Dong province. Phone : (0263) 3821 034 (Add the area code 0263 if calling from another province in Vietnam, add the prefix 0084 263 if calling from outside Vietnam) Fax : (0263) 3597 000 Email : songoaivu@lamdong.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lâm Đồng  Địa chỉ : số 10 đường Trần Bình Trọng, phường 5, thành  phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Điện thoại : 0693449276 – 02633829860 Fax : 02633822460 Website : https://lamdong.

Lam Dong CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Lam Dong Province (Lam Dong CDC) Address : 54 Phạm Ngọc Thạch street, ward 6, Da Lat city, Lam Dong Province. Phone : 02633560799 Map : https://goo.

Here’s below the location in Lam Dong for COVID-19 Testing. The following COVID-19 Testing location is officially pointed by the Ministry of Health of Vietnam.