March 31, 2021
immigration

Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) Quảng Nam

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Quảng Nam

  • Địa chỉ : số 02 đường Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
  • Điện thoại : (0235) 3810 394
  • Fax : (0235) 3810 396
  • Email : dpiqnam@gmail.com | skhdt@quangnam.gov.vn
  • Website : http://www.dpiqnam.gov.vn | http://skhdt.quangnam.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/wZd927GsSQGWGoJ18

👉 Quý  vị muốn thành lập doanh nghiệp ? Hãy vào website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

TAGS Quang Nam
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Tỉnh Quảng Nam ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Quảng Nam Địa chỉ : số 02 đường Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam Số điện thoại : (0235) 3810 429 Email : Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.

Justice Department in Quang Nam province Address : 06 Nguyen Chi Thanh street, Tam Ky city, Quang Nam province. Phone : (0235) 3852 244 Fax : (0235) 3852 244 Email : stp@quangnam.

Sở Tư Pháp Tỉnh Quảng Nam Địa chỉ : số 06 đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Điện thoại : (0235) 3852 244 Fax : (0235) 3852 244 Email : stp@quangnam.

Department of Foreign Affairs in Quang Nam province Address : 56 Hùng Vương street, Tam Ky city, Quang Nam province. Phone : (0235) 3810 142 (Add the area code 0235 if calling from another province in Vietnam, add the prefix 0084 0235 if calling from outside Vietnam) Fax : (0235) 3819 729 Email : ngoaivuqnam@gmail.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Nam  Địa chỉ : số 56 đường Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Điện thoại : 0235.

Quang Nam CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Quang Nam Province (Quang Nam CDC) Address : Nguyễn Văn Trỗi street, Tam Ky city, Quang Nam Province. Phone : 0905381259 Website : https://quangnamcdc.

VNVC Tam Ky: Address : 01 Tran Quy Cap street, Tan Thanh ward, Tam Ky city, Quang Nam. Hotline: 028 7300 6595 Map : https://goo.

Here’s below the locations in Quang Nam for COVID-19 Testing. These following COVID-19 Testing locations are officially pointed by the Ministry of Health of Vietnam.