The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Quang Nam, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows: Motor Vehicle Registration and Inspection Center 9201D – Cay Coc – Ha Lam – Thang Binh – Quang Nam Location : Cay Coc junction,

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Quảng Nam, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 9201D – Thăng Bình – Quảng Nam Địa chỉ : ngã ba Cây Cốc, đường Huỳnh Thúc Kháng, thị trấn

Education and Training Department of Quang Nam Province Address : 08 Tran Phu Street, Tan Thanh Ward, Tam Ky City, Quang Nam Province Phone : (0235) 3812 550 | 3810 334 Fax : (0235) 3812 247 Email : vanphong.soquangnam@moet.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Nam Địa chỉ : số 08 đường Trần Phú, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam Điện thoại : (0235) 3812 550 | 3810 334 Fax : (0235) 3812 247 Email : vanphong.soquangnam@moet.

Construction Department of Quang Nam Province Address : 10 Tran Quy Cap Street, Tan Thanh Ward, Tam Ky City, Quang Nam Province Phone : (0235) 3852 695 Fax : (0235) 3852 712 Email : sxd@quangnam.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Quảng Nam Địa chỉ : Số 10 đường Trần Quý Cáp, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam Điện thoại : (0235) 3852 695 Fax : (0235) 3852 712 Email : sxd@quangnam.gov.

Quang Nam Health Department
May 26, 2021 · TAGS Quang Nam

Health Department Of Quang Nam Province Address : 15 Tran Hung Dao Street, Tan Thanh Ward, Tam Ky City, Quang Nam Province Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : http://soyte.quangnam.

Sở Y Tế Quảng Nam
May 24, 2021 · TAGS Quang Nam

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Quảng Nam Địa chỉ : số 15 đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : http://soyte.quangnam.

Transportation Department of Quang Nam Province Address : 12 Tran Phu Street, Tan Thanh Ward, Tam Ky City, Quang Nam Province Phone : (0235) 3852 372 Fax : (0235) 3812 372 Email : sgtvtqnam@vn.vnn | sgtvt@quangnam.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Quảng Nam Địa chỉ : số 12 đường Trần Phú, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam Điện thoại : (0235) 3852 372 Fax : (0235) 3812 372 Email : sgtvtqnam@vn.vnn | sgtvt@quangnam.

1 2 3