June 27, 2021
Blog

[Cập Nhật] Danh Sách Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới (TTĐK XCG) tại Quảng Nam

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Quảng Nam, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 9201D – Thăng Bình – Quảng Nam

 • Địa chỉ : ngã ba Cây Cốc, đường Huỳnh Thúc Kháng, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
 • Điện thoại : (0235) 3874 881
 • Fax : (0235) 3874 882
 • Email : dangkiem9201d@gmail.com
 • Website : http://dangkiemquangnam.com
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/ozeQogLmutyJ8CkL6

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 9202D – Điện Bàn – Quảng Nam

 • Địa chỉ : QL. 1A, khối Phong Nhị, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
 • Điện thoại : (0235) 3868 279
 • Fax : (0235) 38698 989
 • Email : ttdangkiem9202d@gmail.com
 • Website : N/A
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/vksRpwXuVAHXtPDj7
TAGS Quang Nam
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Education and Training Department of Quang Nam Province Address : 08 Tran Phu Street, Tan Thanh Ward, Tam Ky City, Quang Nam Province Phone : (0235) 3812 550 | 3810 334 Fax : (0235) 3812 247 Email : vanphong.soquangnam@moet.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Nam Địa chỉ : số 08 đường Trần Phú, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam Điện thoại : (0235) 3812 550 | 3810 334 Fax : (0235) 3812 247 Email : vanphong.soquangnam@moet.

Construction Department of Quang Nam Province Address : 10 Tran Quy Cap Street, Tan Thanh Ward, Tam Ky City, Quang Nam Province Phone : (0235) 3852 695 Fax : (0235) 3852 712 Email : sxd@quangnam.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Quảng Nam Địa chỉ : Số 10 đường Trần Quý Cáp, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam Điện thoại : (0235) 3852 695 Fax : (0235) 3852 712 Email : sxd@quangnam.gov.

Health Department Of Quang Nam Province Address : 15 Tran Hung Dao Street, Tan Thanh Ward, Tam Ky City, Quang Nam Province Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : http://soyte.quangnam.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Quảng Nam Địa chỉ : số 15 đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : http://soyte.quangnam.

Transportation Department of Quang Nam Province Address : 12 Tran Phu Street, Tan Thanh Ward, Tam Ky City, Quang Nam Province Phone : (0235) 3852 372 Fax : (0235) 3812 372 Email : sgtvtqnam@vn.vnn | sgtvt@quangnam.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Quảng Nam Địa chỉ : số 12 đường Trần Phú, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam Điện thoại : (0235) 3852 372 Fax : (0235) 3812 372 Email : sgtvtqnam@vn.vnn | sgtvt@quangnam.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Quang Nam province Address : 11 Nguyen Chi Thanh street, Tam Ky city, Quang Nam province Phone : (0235) 3852 514 Fax : (0235) 3812 392 Email : Sldtbxhqnam@gmail.com | sldtbxh@quangnam.