June 13, 2021
Blog

[Update] Department of Education and Training in Quang Nam

Education and Training Department of Quang Nam Province

  • Address : 08 Tran Phu Street, Tan Thanh Ward, Tam Ky City, Quang Nam Province
  • Phone : (0235) 3812 550 | 3810 334
  • Fax : (0235) 3812 247
  • Email : vanphong.soquangnam@moet.edu.vn
  • Website : http://quangnam.edu.vn
  • Google Map : https://goo.gl/maps/Hh2XzwmsM3v6wjjE8
TAGS Quang Nam
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Nam Địa chỉ : số 08 đường Trần Phú, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam Điện thoại : (0235) 3812 550 | 3810 334 Fax : (0235) 3812 247 Email : vanphong.soquangnam@moet.

Construction Department of Quang Nam Province Address : 10 Tran Quy Cap Street, Tan Thanh Ward, Tam Ky City, Quang Nam Province Phone : (0235) 3852 695 Fax : (0235) 3852 712 Email : sxd@quangnam.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Quảng Nam Địa chỉ : Số 10 đường Trần Quý Cáp, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam Điện thoại : (0235) 3852 695 Fax : (0235) 3852 712 Email : sxd@quangnam.gov.

Health Department Of Quang Nam Province Address : 15 Tran Hung Dao Street, Tan Thanh Ward, Tam Ky City, Quang Nam Province Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : http://soyte.quangnam.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Quảng Nam Địa chỉ : số 15 đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : http://soyte.quangnam.

Transportation Department of Quang Nam Province Address : 12 Tran Phu Street, Tan Thanh Ward, Tam Ky City, Quang Nam Province Phone : (0235) 3852 372 Fax : (0235) 3812 372 Email : sgtvtqnam@vn.vnn | sgtvt@quangnam.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Quảng Nam Địa chỉ : số 12 đường Trần Phú, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam Điện thoại : (0235) 3852 372 Fax : (0235) 3812 372 Email : sgtvtqnam@vn.vnn | sgtvt@quangnam.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Quang Nam province Address : 11 Nguyen Chi Thanh street, Tam Ky city, Quang Nam province Phone : (0235) 3852 514 Fax : (0235) 3812 392 Email : Sldtbxhqnam@gmail.com | sldtbxh@quangnam.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Quảng Nam Địa chỉ : số 11 đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam Điện thoại : (0235) 3852 514 Fax : (0235) 3812 392 Email : Sldtbxhqnam@gmail.com | sldtbxh@quangnam.