April 6, 2021
immigration

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Quang Nam

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Quang Nam province

  • Address : 11 Nguyen Chi Thanh street, Tam Ky city, Quang Nam province
  • Phone : (0235) 3852 514
  • Fax : (0235) 3812 392
  • Email : Sldtbxhqnam@gmail.com | sldtbxh@quangnam.gov.vn
  • Website : http://sldtbxhqnam.gov.vn | http://sldtbxh.quangnam.gov.vn/
  • Map : https://goo.gl/maps/ZgJ254bn362XLbJL9

👉 Note : In case  you want to apply for Vietnam work permit, please visit the official website of the government for apply Vietnam work permit online : http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn

TAGS Quang Nam
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Quảng Nam Địa chỉ : số 11 đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam Điện thoại : (0235) 3852 514 Fax : (0235) 3812 392 Email : Sldtbxhqnam@gmail.com | sldtbxh@quangnam.

Department of Planning & Investment in Quang Nam province Address : 02 Tran Phu street, Tam Ky city, Quang Nam province Phone : (0235) 3810 394 Fax : (0235) 3810 396 Email : dpiqnam@gmail.com | skhdt@quangnam.

Quang Nam province ▹ Business Registration Office in Quang Nam province Address : 02 Tran Phu street, Tam Ky city, Quang Nam province Phone : (0235) 3810 429 Email : 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.gov.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Quảng Nam Địa chỉ : số 02 đường Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam Điện thoại : (0235) 3810 394 Fax : (0235) 3810 396 Email : dpiqnam@gmail.com | skhdt@quangnam.

Tỉnh Quảng Nam ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Quảng Nam Địa chỉ : số 02 đường Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam Số điện thoại : (0235) 3810 429 Email : Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.

Justice Department in Quang Nam province Address : 06 Nguyen Chi Thanh street, Tam Ky city, Quang Nam province. Phone : (0235) 3852 244 Fax : (0235) 3852 244 Email : stp@quangnam.

Sở Tư Pháp Tỉnh Quảng Nam Địa chỉ : số 06 đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Điện thoại : (0235) 3852 244 Fax : (0235) 3852 244 Email : stp@quangnam.

Department of Foreign Affairs in Quang Nam province Address : 56 Hùng Vương street, Tam Ky city, Quang Nam province. Phone : (0235) 3810 142 (Add the area code 0235 if calling from another province in Vietnam, add the prefix 0084 0235 if calling from outside Vietnam) Fax : (0235) 3819 729 Email : ngoaivuqnam@gmail.