May 24, 2021
Blog

Sở Y Tế Quảng Nam

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Quảng Nam

  • Địa chỉ : số 15 đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : http://soyte.quangnam.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/CtPgL37BW1z3i26K6
TAGS Quang Nam
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Transportation Department of Quang Nam Province Address : 12 Tran Phu Street, Tan Thanh Ward, Tam Ky City, Quang Nam Province Phone : (0235) 3852 372 Fax : (0235) 3812 372 Email : sgtvtqnam@vn.vnn | sgtvt@quangnam.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Quảng Nam Địa chỉ : số 12 đường Trần Phú, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam Điện thoại : (0235) 3852 372 Fax : (0235) 3812 372 Email : sgtvtqnam@vn.vnn | sgtvt@quangnam.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Quang Nam province Address : 11 Nguyen Chi Thanh street, Tam Ky city, Quang Nam province Phone : (0235) 3852 514 Fax : (0235) 3812 392 Email : Sldtbxhqnam@gmail.com | sldtbxh@quangnam.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Quảng Nam Địa chỉ : số 11 đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam Điện thoại : (0235) 3852 514 Fax : (0235) 3812 392 Email : Sldtbxhqnam@gmail.com | sldtbxh@quangnam.

Department of Planning & Investment in Quang Nam province Address : 02 Tran Phu street, Tam Ky city, Quang Nam province Phone : (0235) 3810 394 Fax : (0235) 3810 396 Email : dpiqnam@gmail.com | skhdt@quangnam.

Quang Nam province ▹ Business Registration Office in Quang Nam province Address : 02 Tran Phu street, Tam Ky city, Quang Nam province Phone : (0235) 3810 429 Email : 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.gov.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Quảng Nam Địa chỉ : số 02 đường Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam Điện thoại : (0235) 3810 394 Fax : (0235) 3810 396 Email : dpiqnam@gmail.com | skhdt@quangnam.

Tỉnh Quảng Nam ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Quảng Nam Địa chỉ : số 02 đường Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam Số điện thoại : (0235) 3810 429 Email : Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.

Justice Department in Quang Nam province Address : 06 Nguyen Chi Thanh street, Tam Ky city, Quang Nam province. Phone : (0235) 3852 244 Fax : (0235) 3852 244 Email : stp@quangnam.