March 18, 2021
immigration

Sở Tư Pháp Điện Biên

Sở Tư Pháp Tỉnh Điện Biên

Thời gian làm việc:

– Thứ 2 – thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30 | Chiều: từ 13h00 đến 17h00.

– Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.

TAGS Dien Bien
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Điện Biên  Địa chỉ : Tổ dân phố 16, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Điện thoại : 0948045179 Fax : 0215.

Dien Bien CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Dien Bien Province (Dien Bien CDC) Address : Group 14, Mường Thanh ward, Dien Bien Phu city, Dien Bien Province. Phone : 0215.

Here’s below the list of locations in Dien Bien for COVID-19 Testing. The following COVID-19 Testing locations are officially pointed by the Ministry of Health of Vietnam.

What are the Address of the Immigration Office in Dien Bien city ? Address, Phone, Map, Website & Working time, please find below : Dien Bien Immigration Office Address : Group 16, Thanh Binh Ward, Dien Bien City. Phone : 0948045179 | Fax: 0215.