May 31, 2021
Blog

Sở Xây Dựng Hà Giang

Sở Xây Dựng tỉnh Hà Giang

  • Địa chỉ : số 420 đường Nguyễn Trãi, tổ 9, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
  • Điện thoại : (0219) 3866 229
  • Fax : (0219) 3863 561
  • Email : vanphong.sxd@hagiang.gov.vn
  • Website : http://sxd.hagiang.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/FJ3QgRq3Z2m3n5Zg7
TAGS Ha Giang
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Health Department Of Ha Giang Province Address : 338 Nguyen Trai Street, Nguyen Trai Ward, Ha Giang City, Ha Giang Province. Phone : (0219) 3866 475 Fax : (0219) 3864 294 Email : syt@hagiang.

Sở Y Tế Hà Giang
May 24, 2021

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Hà Giang Địa chỉ : số 338 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Điện thoại : (0219) 3866 475 Fax : (0219) 3864 294 Email : syt@hagiang.

Transportation Department of Ha Giang Province Address : 380 Nguyen Trai Street, Nguyen Trai Ward, Ha Giang City, Ha Giang Province. Phone : (0219) 3866 289 Fax : (0219) 3868 979 Email : sgtvt@hagiang.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Hà Giang Địa chỉ : số 380 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Điện thoại : (0219) 3866 289 Fax : (0219) 3868 979 Email : sgtvt@hagiang.gov.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Ha Giang province Address : 03 Yet Kieu street, Nguyen Trai ward, Ha Giang city, Ha Giang province Phone : (0219) 3866 339 Email : vps.sldtbxh@hagiang.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Hà Giang Địa chỉ : số 03 đường Yết Kiêu, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Điện thoại : (0219) 3866 339 Email : vps.

Department of Planning & Investment in Ha Giang province Address : 188 Tran Hung Dao street, Nguyen Trai ward, Ha Giang city, Ha Giang province Phone : (0219) 3866 256 Fax : (0219) 3867 623 Email: skhdt@hagiang.gov.

Ha Giang province ▹ Business Registration Office in Ha Giang province Address : 188 Tran Hung Dao street, group 4, Nguyen Trai ward, Ha Giang city, Ha Giang province Phone : (0219) 3864 591 Email : phongdkkdhg@gmail.com 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Hà Giang Địa chỉ : số 188 đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Điện thoại : (0219) 3866 256 Fax : (0219) 3867 623 Email: skhdt@hagiang.gov.