The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Ha Giang, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows: Motor Vehicle Registration and Inspection Center 2301S – Nguyen Trai – Ha Giang Location : group 17, Nguyen Trai ward, Ha Giang city, Ha

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Giang, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 2301S – Hà Giang Địa chỉ : tổ 17, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Điện

Education and Training Department of Ha Giang Province Address : 02 Yet Kieu Street, Nguyen Trai Ward, Ha Giang City, Ha Giang Province Phone : (0219) 3866 344 Fax : (0219) 3866 148 Email : sgddt@hagiang.gov.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Hà Giang Địa chỉ : số 02 đường Yết Kiêu, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Điện thoại : (0219) 3866 344 Fax : (0219) 3866 148 Email : sgddt@hagiang.gov.

Construction Department of Ha Giang Province Address : 420 Nguyen Trai Street, Group 9, Nguyen Trai Ward, Ha Giang City, Ha Giang Province. Phone : (0219) 3866 229 Fax : (0219) 3863 561 Email : vanphong.

Sở Xây Dựng Hà Giang
May 31, 2021 · TAGS Ha Giang

Sở Xây Dựng tỉnh Hà Giang Địa chỉ : số 420 đường Nguyễn Trãi, tổ 9, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Điện thoại : (0219) 3866 229 Fax : (0219) 3863 561 Email : vanphong.

Ha Giang Health Department
May 26, 2021 · TAGS Ha Giang

Health Department Of Ha Giang Province Address : 338 Nguyen Trai Street, Nguyen Trai Ward, Ha Giang City, Ha Giang Province. Phone : (0219) 3866 475 Fax : (0219) 3864 294 Email : syt@hagiang.

Sở Y Tế Hà Giang
May 24, 2021 · TAGS Ha Giang

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Hà Giang Địa chỉ : số 338 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Điện thoại : (0219) 3866 475 Fax : (0219) 3864 294 Email : syt@hagiang.

Transportation Department of Ha Giang Province Address : 380 Nguyen Trai Street, Nguyen Trai Ward, Ha Giang City, Ha Giang Province. Phone : (0219) 3866 289 Fax : (0219) 3868 979 Email : sgtvt@hagiang.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Hà Giang Địa chỉ : số 380 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Điện thoại : (0219) 3866 289 Fax : (0219) 3868 979 Email : sgtvt@hagiang.gov.

1 2 3