June 8, 2021
Blog

[Cập nhật] Thông tin liên hệ Sở GD&ĐT Hà Giang

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Hà Giang

  • Địa chỉ : số 02 đường Yết Kiêu, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
  • Điện thoại : (0219) 3866 344
  • Fax : (0219) 3866 148
  • Email : sgddt@hagiang.gov.vn | vanphong.SoHaGiang@moet.edu.vn
  • Website : http://hagiang.edu.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/5mzjHReMLac74S6N7
TAGS Ha Giang
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Construction Department of Ha Giang Province Address : 420 Nguyen Trai Street, Group 9, Nguyen Trai Ward, Ha Giang City, Ha Giang Province. Phone : (0219) 3866 229 Fax : (0219) 3863 561 Email : vanphong.

Sở Xây Dựng tỉnh Hà Giang Địa chỉ : số 420 đường Nguyễn Trãi, tổ 9, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Điện thoại : (0219) 3866 229 Fax : (0219) 3863 561 Email : vanphong.

Health Department Of Ha Giang Province Address : 338 Nguyen Trai Street, Nguyen Trai Ward, Ha Giang City, Ha Giang Province. Phone : (0219) 3866 475 Fax : (0219) 3864 294 Email : syt@hagiang.

Sở Y Tế Hà Giang
May 24, 2021

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Hà Giang Địa chỉ : số 338 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Điện thoại : (0219) 3866 475 Fax : (0219) 3864 294 Email : syt@hagiang.

Transportation Department of Ha Giang Province Address : 380 Nguyen Trai Street, Nguyen Trai Ward, Ha Giang City, Ha Giang Province. Phone : (0219) 3866 289 Fax : (0219) 3868 979 Email : sgtvt@hagiang.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Hà Giang Địa chỉ : số 380 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Điện thoại : (0219) 3866 289 Fax : (0219) 3868 979 Email : sgtvt@hagiang.gov.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Ha Giang province Address : 03 Yet Kieu street, Nguyen Trai ward, Ha Giang city, Ha Giang province Phone : (0219) 3866 339 Email : vps.sldtbxh@hagiang.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Hà Giang Địa chỉ : số 03 đường Yết Kiêu, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Điện thoại : (0219) 3866 339 Email : vps.

Department of Planning & Investment in Ha Giang province Address : 188 Tran Hung Dao street, Nguyen Trai ward, Ha Giang city, Ha Giang province Phone : (0219) 3866 256 Fax : (0219) 3867 623 Email: skhdt@hagiang.gov.