June 27, 2021
Blog

[Cập Nhật] Danh Sách Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới (TTĐK XCG) tại Hà Giang

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Giang, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 2301S – Hà Giang

  • Địa chỉ : tổ 17, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
  • Điện thoại : (0219) 3867 014
  • Fax : (0219) 3867 498
  • Email : dangkiemhg@gmail.com
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/mzDQNVDdq6nPuAAj7
TAGS Ha Giang
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Education and Training Department of Ha Giang Province Address : 02 Yet Kieu Street, Nguyen Trai Ward, Ha Giang City, Ha Giang Province Phone : (0219) 3866 344 Fax : (0219) 3866 148 Email : sgddt@hagiang.gov.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Hà Giang Địa chỉ : số 02 đường Yết Kiêu, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Điện thoại : (0219) 3866 344 Fax : (0219) 3866 148 Email : sgddt@hagiang.gov.

Construction Department of Ha Giang Province Address : 420 Nguyen Trai Street, Group 9, Nguyen Trai Ward, Ha Giang City, Ha Giang Province. Phone : (0219) 3866 229 Fax : (0219) 3863 561 Email : vanphong.

Sở Xây Dựng tỉnh Hà Giang Địa chỉ : số 420 đường Nguyễn Trãi, tổ 9, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Điện thoại : (0219) 3866 229 Fax : (0219) 3863 561 Email : vanphong.

Health Department Of Ha Giang Province Address : 338 Nguyen Trai Street, Nguyen Trai Ward, Ha Giang City, Ha Giang Province. Phone : (0219) 3866 475 Fax : (0219) 3864 294 Email : syt@hagiang.

Sở Y Tế Hà Giang
May 24, 2021

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Hà Giang Địa chỉ : số 338 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Điện thoại : (0219) 3866 475 Fax : (0219) 3864 294 Email : syt@hagiang.

Transportation Department of Ha Giang Province Address : 380 Nguyen Trai Street, Nguyen Trai Ward, Ha Giang City, Ha Giang Province. Phone : (0219) 3866 289 Fax : (0219) 3868 979 Email : sgtvt@hagiang.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Hà Giang Địa chỉ : số 380 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Điện thoại : (0219) 3866 289 Fax : (0219) 3868 979 Email : sgtvt@hagiang.gov.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Ha Giang province Address : 03 Yet Kieu street, Nguyen Trai ward, Ha Giang city, Ha Giang province Phone : (0219) 3866 339 Email : vps.sldtbxh@hagiang.