May 31, 2021
Blog

Sở Xây Dựng Kon Tum

Sở Xây Dựng tỉnh Kon Tum

  • Địa chỉ : tầng 8 tòa nhà B, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, số 70 đường Lê Hồng Phong, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
  • Điện thoại : (0260) 3862549
  • Fax : (0260) 3863800
  • Email : sxd@kontum.gov.vn
  • Website : http://sxd.kontum.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/z4XpwWT4Na7E64Rw6
TAGS Kon Tum
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Health Department Of Kon Tum Province Address : 808 Phan Dinh Phung Street, Quang Trung Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province Phone : (0260) 3862 351 | 0965 021 515 (hotline) Fax : (0260) 3863 048 Email : soyte-kontum@kontum.gov.

Sở Y Tế Kon Tum
May 24, 2021

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Kon Tum Địa chỉ : số 808 đường Phan Đình Phùng, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Điện thoại : (0260) 3862 351 | 0965 021 515 (hotline) Fax : (0260) 3863 048 Email : soyte-kontum@kontum.gov.

Transportation Department of Kon Tum Province Address : 387 Ba Trieu Street, Quang Trung Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province Phone : (0260) 3862 536 Fax : (0260) 3914 197 Email : vp.sgtvt@kontum.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Kon Tum Địa chỉ : số 387 đường Bà Triệu, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Điện thoại : (0260) 3862 536 Fax : (0260) 3914 197 Email : vp.sgtvt@kontum.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Kon Tum province Address : 292 Ba Trieu street, Kon Tum city, Kon Tum province Phone : (0260) 3862 524 Fax : (0260) 3862 524 Email : sldtbxh@kontum.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Kon Tum Địa chỉ : số 292 đường Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Điện thoại : (0260) 3862 524 Fax : (0260) 3862 524 Email : sldtbxh@kontum.

Department of Planning & Investment in Kon Tum province Address : 12 Nguyen Viet Xuan street, Kon Tum city, Kon Tum province. Phone : (0260) 3862 710 Fax : (0260) 3864 253 Email : skhdt@kontum.

Kon Tum province ▹ Business Registration Office in Kon Tum province Address : 12 Nguyen Viet Xuan street, Kon Tum city, Kon Tum province Phone : (0260) 3863 676 Email : dangkykinhdoanhkt@yahoo.com.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Kon Tum Địa chỉ : số 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Điện thoại : (0260) 3862 710 Fax : (0260) 3864 253 Email : skhdt@kontum.