April 3, 2021
immigration

Son La Business Registration Office

Son La province

▹ Business Registration Office in Son La province

  • Address : Khau Ca street, Son La city, Son La province
  • Phone : (0212) 3852 019
  • Email : dkkdsla@gmail.com
  • 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

▹ Department of Planning & Investment in Son La province

  • Address : floor 6, Son La Administration Center, group 7, To Hieu ward, Son La city, Son La province
  • Phone : (0212) 3859 938
  • Fax : (0212) 3852 032
  • Email : skhdt@sonla.gov.vn
  • Website : https://dpi.sonla.gov.vn | https://sokehoachvadautu.sonla.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/MeKL6DUD6w2Vutvu8
TAGS Son La
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Department of Planning & Investment in Son La province Address : floor 6, Son La Administration Center, group 7, To Hieu ward, Son La city, Son La province Phone : (0212) 3859 938 Fax : (0212) 3852 032 Email : skhdt@sonla.gov.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Sơn La Địa chỉ : Tầng 6, tòa nhà 9 tầng, trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 7, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La Điện thoại : (0212) 3859 938 Fax : (0212) 3852 032 Email : skhdt@sonla.gov.

Tỉnh Sơn La ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Sơn La Địa chỉ : đường Khau Cả, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La Số điện thoại : (0212) 3852 019 Email : dkkdsla@gmail.com Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.

Justice Department in Son La province Address : 59 To Hieu street, Son La city, Son La province. Phone : (0212) 3851 402 Fax : (0212) 3758 008 Email : sotuphap@sonla.

Sở Tư Pháp Sơn La
March 18, 2021

Sở Tư Pháp Tỉnh Sơn La Địa chỉ : số 59 đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Điện thoại : (0212) 3851 402 Fax : (0212) 3758 008 Email : sotuphap@sonla.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Sơn La  Địa chỉ : số 678 đường Lê Duẩn, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Điện thoại : 069.

Son La CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Son La Province (Son La CDC) Address : Bản Cọ street, Chiềng An ward, Son La city, Son La Province. Phone : 0212.