The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Son La, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows: Motor Vehicle Registration and Inspection Center 2601D – Le Duan – Son La Location : Le Duan street, Noong La village, Chieng Sinh ward,

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Sơn La, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 2601D – Lê Duẩn – Sơn La Địa chỉ : đường Lê Duẩn, bản Noọng La, phường Chiềng Sinh, thành

Education and Training Department of Son La Province Address : 106 Thanh Nien Street, To Hieu Ward, Son La City, Son La Province Phone : (0212) 3852 355 Fax : N/A Email : N/A Website : http://sogddtsonla.edu.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Sơn La Địa chỉ : số 106 đường Thanh Niên, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La Điện thoại : (0212) 3852 355 Fax : N/A Email : N/A Website : http://sogddtsonla.edu.

Construction Department of Son La Province Address : 1st & 2nd floor, 6T2 building, Son La Administration Center, Son La city, Son La Province Phone : (0212) 3850 726 Fax : (0212) 3751 980 Email : sxd@sonla.gov.

Sở Xây Dựng Sơn La
May 31, 2021 · TAGS Son La

Sở Xây Dựng tỉnh Sơn La Địa chỉ : tầng 1 & 2 tòa nhà 6T2, Trụ sở Trung tâm Hành chính tỉnh Sơn La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La Điện thoại : (0212) 3850 726 Fax : (0212) 3751 980 Email : sxd@sonla.gov.

Son La Health Department
May 26, 2021 · TAGS Son La

Health Department Of Son La Province Address : 48 Lo Van Gia Street, Son La City, Son La Province Phone : (0212) 3852245 Fax : (0212) 3856 023 Email : syt@sonla.gov.

Sở Y Tế Sơn La
May 24, 2021 · TAGS Son La

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Sơn La Địa chỉ : số 48 đường Lò Văn Giá, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La Điện thoại : (0212) 3852245 Fax : (0212) 3856 023 Email : syt@sonla.gov.

Transportation Department of Son La Province Address : 188 Nguyen Luong Bang Street, Group 2, Quyet Thang Ward, Son La City, Son La Province. Phone : (0212) 3852 124 Fax : (0212) 3853 242 Email : sgtvt@sonla.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Sơn La Địa chỉ : số 188 đường Nguyễn Lương Bằng, tổ 2, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Điện thoại : (0212) 3852 124 Fax : (0212) 3853 242 Email : sgtvt@sonla.

1 2 3